Op 23 mei van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de Adviesraad Sociaal Domein voor de eerste keer een sociaal café. Het thema van deze avond is: minimabeleid en schulddienstverlening.

Dhr. Farley van Heydoorn is gastspreker en spreekt over e-learning en schulddienstverlening.

De Adviesraad bestaat uit 15 inwoners, woonachtig in de gemeente Raalte, die gevraagd en ongevraagd de gemeente advies geven over het sociaal beleid dat inwoners aangaat. De Adviesraad adviseert vanuit de leef- en belevingswereld van inwoners. Om goed kunnen te adviseren gaat de Adviesraad regelmatig in gesprek met inwoners over de onderwerpen, waar de gemeente beleid op maakt met betrekking tot participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd en rond werk en inkomen.

Het sociaal café, een interactieve bijeenkomst voor inwoners uit de gemeente Raalte, op 23 mei aanstaande vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Gasterij de Noaber, Landrechtweg 8, Raalte.

Dit om te horen wat de ervaringen, wensen, ideeën of tips zijn op het gebied van minimabeleid en schulddienstverlening. Alle ervaringen en tips worden verzameld en gebruikt om het college van Burgemeester en Wethouders te adviseren op dit beleidsterrein. Zodat er minimabeleid en schulddienstverlening wordt ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners.

Het sociaal café is voor alle inwoners die vanuit eigen ervaringen mee willen praten en denken.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 19 mei op info@adviesraadraalte.nl

De toegang is gratis, iedereen is welkom.

Voor meer informatie over de Adviesraad, de leden en de werkwijze zie www.adviesraadraalte.nl

Door Redactie