Het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Heino nodigt alle leden en belangstellenden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 15 mei 2024. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuus in Heino. De inloop begint om 19.30 uur en de vergadering zelf vangt aan om 19.45 uur.

Het belooft een interessante avond te worden met diverse agendapunten. Naast de gebruikelijke zaken zoals het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, financiële verslagen, en bestuursmutaties, zal er ook een presentatie zijn van wethouder Breun Breunissen van de Gemeente Raalte. Deze openbare bijeenkomst biedt leden de gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouder en meer te leren over de ontwikkelingen in Heino.

De avond zal worden geopend door voorzitter Paul Folgers, waarna hij samen met secretaris/penningmeester Ronald Roelen terugblikt op de afgelopen periode. Rondstreeks 20.15 uur zal Ronald Roelen het financieel verslag van 2023 en het verslag van de kascommissie presenteren. Daarnaast is er een kennismaking met een kandidaat-bestuurslid, de beoogd penningmeester.

Na de pauze, om 21.00 uur, zal de openbare bijeenkomst beginnen met een inleiding door wethouder Breun Breunissen. Dit is een uitgelezen kans voor de leden van de vereniging en andere belangstellenden om deel te nemen aan discussies over de toekomst van Heino. Onderwerpen als ‘Zorgzaam Samenleven & Wonen’ en ‘Groei van Heino!’ staan hierbij centraal.

De avond zal worden afgesloten met een netwerkborrel rond 22.00 uur. Dit biedt gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen met andere leden en aanwezigen.

Voor meer informatie over de ALV en om je aan te melden, ga naar www.plaatselijkbelangheino.nl of stuur een e-mail naar info@pbheino.nl. Het bestuur kijkt ernaar uit om je te verwelkomen op 15 mei 2024 in het Dorpshuus.

Door Redactie