De paasvuren zijn een langlopende en gewaardeerde traditie in Oost-Nederland. Grote groepen vrijwilligers van bouwers lopen zich het vuur uit de schoenen om ieder jaar opnieuw een paasvuur te kunnen ontsteken.

Door de strenge toepassing van het huidige stikstofbeleid lijkt deze traditie echter gesmoord te worden. In Drenthe komen organisatoren om in het regelwerk waardoor het paasvuur waarschijnlijk dit jaar zal doven. In Overijssel kregen paasvuurbouwers eerder al per brief de mededeling dat zij een natuurvergunning aan moeten vragen en stikstofberekeningen uit moeten laten voeren.

Alliantie wil de paasvuren brandend houden wanneer zij komende provinciale statenverkiezingen verkozen worden in Drenthe en Overijssel. Lijsttrekker Marinus den Hartogh; ‘Overijssel heeft zich vastgedraaid in een bureaucratisch systeem. Burgers, bedrijven én de natuur worden vermalen als we vasthouden aan het huidige stikstofbeleid. Drentse lijsttrekker Bart Jan Heine vult aan; ‘Alleen juristen en consultants worden beter van verplichte stikstofberekeningen voor burgers en bedrijven.’

Den Hartogh legt uit dat het huidige stikstofmodel Aerius een onbruikbaar model is en vooral een papieren werkelijkheid creeërt. ‘ Goede natuur vraagt ook om een afweging van belangen, maar die afweging wordt niet gemaakt. Door onbuigzame regelgeving wordt het beleid niet door mensen bepaald, maar door een rekenmodel dat zich blindstaart op één factor: stikstofdepositie. Het dreigende einde van de paasvuren maakt duidelijk hoe onverstandig dit is. Maar ook de bouw, de woningzoekenden en het MKB hebben er veel last van.’

Alliantie stelt een nieuwe visie voor op natuur en stikstof. Heine; ‘De provincies hebben de mogelijkheid om eigen natuurbeleid te voeren. Toch volgen ze meestal blindelings het stikstofbeleid van Den Haag.’ Alliantie wil daar verandering in brengen en doet daarom mee aan de provinciale statenverkiezingen in Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant.

 

Door Redactie