Bij overlijden staan we niet graag stil. Maar als het zover is, willen we wel de zekerheid dat alles omtrent de uitvaart met zorg en aandacht geregeld is. ‘Uitvaartverzorging & begeleiding Hendrie Arnold’, werkzaam in de regio’s Vechtdal, Salland maar ook daarbuiten, helpt eventueel vooraf met het bepalen van de uitvaart.

Hendrie’s uitgangspunt: “Dat is om de familie zoveel mogelijk te ontzorgen in een moeilijke, emotionele tijd. Een eerste verwerking van het heengaan van iemand onderschatten wij niet. Alleen het aanwezig zijn al kan troost bieden. We trachten de nabestaanden het gevoel geven dat men er niet alleen voor staat. Dat vinden we heel belangrijk. Vervolgens nemen we alle rust en tijd om samen in gesprek te gaan en om de wensen aan te horen. Dan volgen de eerste noodzakelijke activiteiten om het begeleidingsproces in gang te zetten. Er zijn veel zaken die in een paar dagen besloten moeten worden. Om vervolgens ‘stap voor stap’ en naar de beschikbare tijd met inzet van ons eigen deskundige begeleidingsteam de gehele verzorging op ons te nemen. Het zélf actief deelnemen aan en in dit proces is voor ons heel gewoon. We zien dat als een vanzelfsprekend onderdeel van onze begeleiding als dat gewenst is. Dan volgt er een moment van bezinning, een moment van rust. De nabestaanden worden stap voor stap door mij voorbereid op het naderende afscheid. ”  

Hendrie Arnold over wensen en keuzes
Ik maak de mensen graag attent op de informatie op mijn website www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl. Alle zaken rondom de uitvaart komen er aan bod. Hebt u daarnaast zelf nog eigen wensen? Ik ga er graag over in gesprek met u. Of het nu bijvoorbeeld gaat om thuisopbaring of thanatopraxie? Of over digitale omgang met een ontwerp rouwbrief en digitale condoleance werking? Alle mogelijkheden van ondersteuning zijn er!

Hendrie Arnold over rouwverwerking bij kinderen
Vooral voor kinderen is het belangrijk om betrokken te worden bij een afscheid nemen. Kinderen, op alle leeftijden, begrijpen veel en ook zij willen afscheid nemen. Indien gewenst wordt een moment gekozen om bijvoorbeeld samen met de kinderen aan de hand van het kinderboek ‘Opa en Kleine Beer’ herinneringen te delen. De kinderen krijgen een kleurplaat die ze mogen inkleuren, uitknippen en eventueel op de kist kunnen plakken. De troostknuffel die de kinderen krijgen, mogen ze houden.  

Hendrie Arnold over een voorgesprek
Soms is het mogelijk u voor te bereiden op het eind van uw leven, ofwel op wat langere termijn of binnen afzienbare tijd. Het stilstaan bij, het terugzien op uw leven en het nadenken over de dood kan ondersteunend zijn in het proces van afscheid nemen door familie en naasten. Uw eigen wensen kenbaar maken rondom het naderende afscheid kan veel rust geven. Het is mogelijk om hierover samen in gesprek te gaan.    

Ons motto: ” Samen komen wij tot een persoonlijk afscheid dat recht doet aan de overledene en de nabestaanden. Wij geven u ruimte voor verdriet, u hoeft niet overal direct antwoord op te geven. Wij nemen de tijd. In de eigen gemaakte keuzes helpen wij u organiseren. Dit doen wij met respect voor de traditie en met de openheid voor vernieuwing.”

Voor informatie of bij een overlijden: 

Uitvaartverzorging Hendrie Arnold
Kerkstraat 32a
8151 AP  Lemelerveld
tel. 06 – 206 327 21 of tel. 0572 – 372 545
info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl
www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl

Door Redactie