Basisscholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het herkennen en identificeren van minderjarige slachtoffers van (online) seksueel misbruik. Daarom worden ze door Politie en OM uitgenodigd deel te nemen aan de nieuwe opsporingsmethode Schoolalert.

Schoolalert maakt het voor de politie en het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk om -incidenteel en onder strikte voorwaarden – aan een leerkracht of schoolleider van een basisschool te vragen of zij een jong slachtoffer herkennen. Hierbij zal nooit kinderpornografisch materiaal worden getoond, maar bijvoorbeeld alleen het gezicht of de kleding van het slachtoffer.

Identificeren

De politie ontvangt jaarlijks tienduizenden meldingen van kinderpornografische beelden. Dat aantal stijgt ieder jaar. Het is lang niet altijd mogelijk om slachtoffers van online seksueel misbruik daadwerkelijk te identificeren.

Bij het Schoolalert kunnen schoolleiders en eventueel andere professionals in het basisonderwijs, zoals Intern Begeleiders of vertrouwenspersonen, worden gevraagd mee te helpen om slachtoffers te identificeren. De gegevens van de slachtoffers worden uiterst zorgvuldig behandeld volgens de geldende privacywetgeving. Scholen krijgen alleen toegang tot de gegevens via een beveiligde omgeving van de politie. Wanneer daaraan behoefte is, wordt deskundige opvang/hulp ingeschakeld.

‘Met een Schoolalert vragen we de basisscholen om hulp en hoeft landelijke opsporingsberichtgeving mogelijk niet meer. Hiermee kan worden voorkomen dat het jonge slachtoffer publiek bekend wordt’, zegt Ben van Mierlo, landelijk commissaris zeden, kinderpornografie en kindersekstoerisme van de politie.

‘De afbeelding van het kind zal door de politie na korte tijd worden verwijderd. Als het slachtoffer herkend is, gebeurt dat uiteraard meteen.’

Zorgplicht

Van Mierlo noemt het een logische stap om dit aan basisscholen te vragen. ‘Slachtoffers van online kindermisbruik zijn vaak jonge, schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het basisonderwijs heeft daarom de meeste kans om deze jonge slachtoffers te kunnen identificeren.

Daarnaast hebben scholen een zorgplicht en houden ze nu ook al in de gaten of er iets mis is met een kind. Schoolalert is niet verplicht, maar we verwachten dat 90 procent van de basisscholen wil meedoen. We verwachten eind februari de eerste zaak aan de scholen te gaan aanbieden en zo’n 3 tot 4 keer per jaar van dit alert gebruik te maken.’

Door Redactie