Netbeheerder TenneT wil het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan in Raalte vernieuwen en uitbreiden. Dat is nodig omdat het hoogspanningsstation oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van B&W is akkoord en legt het plan nu voor zes weken ter inzage.

Wethouder Ben Nijboer: “De uitbreiding is hard nodig, maar gaat ten koste van een deel van het achterliggende speelveld. TenneT heeft samen met buurtbewoners een passende oplossing gevonden. Daar ben ik blij om. Zo kan er tijdens en na de werkzaamheden gewoon gespeeld worden in de buurt.”

Oog voor de buurt

Om ervoor te zorgen dat kinderen in de buurt kunnen blijven spelen, zorgde TenneT voor een pannakooi en een financiële bijdrage voor het opknappen van een andere speelplek in de buurt. Tijdens verschillende bijeenkomsten en gesprekken informeerde TenneT omwonenden over veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens de werkzaamheden.

Zienswijze indienen

De plannen liggen vanaf 22 juni tot en met 3 augustus ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Je vindt de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.raalte.nl/verkabeling.

Het is ook mogelijk om de plannen op het gemeentehuis te bekijken.

Vervolg en planning

Na de inzageperiode wordt het (gewijzigde) bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomer en duren ongeveer twee jaar.

Ondergronds brengen hoogspanningslijnen

De komende jaren vinden er verschillende werkzaamheden plaats om het elektriciteitsnet in Raalte te verbeteren, zoals het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Deze projecten staan los van elkaar. De werkzaamheden worden wel op elkaar afgestemd, zodat de ondergrondse kabels straks op het nieuwe hoogspanningsstation worden aangesloten.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de verschillende werkzaamheden naar www.raalte.nl/verkabeling.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie