Bouwbedrijf BKH uit Raalte heeft onlangs een Automatische Externe Defibrillator (AED) aangeschaft om haar medewerkers en de omliggende gemeenschap te beschermen. De AED, een volautomatisch model gekocht bij CardiAid, is strategisch geplaatst op het bedrijfsterrein om snel toegankelijk te zijn voor zowel medewerkers als buurtbewoners in geval van nood.

Mariska Hofman van Bouwbedrijf BKH benadrukt het belang van de AED-plaatsing op het terrein: “Er moeten zoveel mogelijk AED’s beschikbaar zijn, zodat we snel kunnen handelen als de situatie zich voordoet. Het welzijn van onze medewerkers en de gemeenschap staat voorop.”

Adequaat reageren noodzakelijk

De keuze voor een volautomatische AED is bewust gemaakt, omdat dit model zelfstandig de benodigde stappen uitvoert om een schok toe te dienen aan het slachtoffer. BKH heeft haar medewerkers een reanimatie- en AED-cursus aangeboden om ervoor te zorgen dat ze adequaat kunnen reageren in noodsituaties.

Hartslag.nu

Bouwbedrijf BKH heeft de AED ook aangemeld bij Hartslag.nu, het nationale reanimatie oproepsysteem. Als iemand 112 belt met het vermoeden van een hartstilstand, worden automatisch burgerhulpverleners in de buurt gealarmeerd. Dit systeem waarborgt dat het slachtoffer zo snel mogelijk de juiste hulp ontvangt terwijl de ambulance onderweg is. “Zo weten we zeker dat de AED goed te vinden is,’’ aldus Hofman.

Zes minuten regel

Volgens Hartslag.nu worden dagelijks 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans is het hoogst wanneer er binnen zes minuten wordt gereanimeerd en een AED wordt gebruikt. Snel handelen is van levensbelang, en deze initiatieven dragen bij aan het vergroten van de overlevingskansen in noodsituaties.

Door Redactie