Hoe ziet de toekomst van sporthal Hoogerheyne in Heino eruit? Uit onderzoek bleek eerder dat er twee opties zijn; nieuwbouw of het bestaande gebouw verbeteren. De afgelopen periode zijn beide opties verder verkend. Het college van B&W en eigenaar Stichting Sportbelangen Heino (SSH) stellen gezamenlijk verbetering van het huidige gebouw voor.

De sporthal wordt door veel (sport)clubs gebruikt. Hoogerheyne beschikt over een sporthal, spelzaal, sportkantine en vergaderruimte. Het gebouw is verouderd en daarom is er een plan voor de toekomst nodig. Verschillende onderzoeken en gesprekken leiden tot het voorstel om het bestaande gebouw te verbeteren. Dat betekent dat er onderhoud plaatsvindt en het gebouw wordt verduurzaamd naar energielabel A+.

Wethouder Gerria Toeter: “Er ligt een mooi gezamenlijk voorstel. We vinden het belangrijk dat het dorp kan blijven beschikken over een sporthal en dat we samen kijken naar wat passend is voor de toekomst. Met dit plan kan de sporthal weer 15 jaar vooruit.”

Marcel Jansen van SSH: “Er ligt nu een goed onderbouwd, gedragen en realistisch voorstel op tafel. Hiermee verwachten wij betaalbare (binnen)sport, bewegingsonderwijs en onze maatschappelijke functie in en voor Heino te kunnen blijven aanbieden.”

Convenant

SSH is sinds 2018 eigenaar en exploitant van de sporthal. In een convenant met de gemeente Raalte zijn een aantal doelen opgesteld en afspraken gemaakt voor de toekomst. Vanuit het convenant is ook het benodigde budget van €2,07 miljoen beschikbaar gesteld. De maatregelen hebben een terugverdientijd van 15 jaar.

Besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt het plan op 6 maart in een rond-de-tafelgesprek. Wil je meepraten? Dat kan! Meld je via griffie@raalte.nl aan. De besluitvorming volgt daarna in de raadsvergadering van 14 maart. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en zijn live te volgen via www.raalte.nl/live. Bij een positief besluit kan eigenaar SSH de voorbereiding starten. De werkzaamheden vinden in dat geval in 2025 plaats.

Tekst en foto (C): gemeente Raalte 

 

Door Redactie