Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte stelt de gemeenteraad voor om nader onderzoek te doen naar nieuwbouw van het gemeentehuis. Het gaat hierbij om een locatiestudie en een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast stelt het college voor om te starten met groot binnenonderhoud van het huidige gemeentehuis. De gemeenteraad praat op 8 februari tijdens een rond-de-tafel gesprek over dit voorstel.

Om een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van het gemeentehuis, zijn in 2023 verschillende toekomstscenario’s in beeld gebracht. De uitkomsten van dat scenario-onderzoek zijn op 23 november 2023 door de gemeenteraad besproken in een rond-de-tafel-gesprek. Hierin sprak de gemeenteraad de voorkeur uit om het scenario nieuwbouw op een andere locatie verder te onderzoeken.

In dit onderzoek worden de vragen beantwoord: welke locatie(s) in de gemeente Raalte het meest geschikt zijn voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis? En in hoeverre is het haalbaar om deze locatie te ontwikkelen? Hierbij wordt ook de spoorzone in Raalte onderzocht.

Onderhoud

Omdat het scenario nieuwbouw op een andere locatie vermoedelijk zo’n 6 tot 8 jaar tijd in beslag neemt, wordt ook voorgesteld om onderhoud uit te voeren om het huidige gemeentehuis functioneel en representatief te houden voor de komende jaren. Denk hierbij aan het repareren of vervangen van defecte onderdelen, schilderwerk en het vernieuwen van vloerbedekking.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie