Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte staat positief tegenover de nieuwbouwplannen van de huisartsenpraktijk en apotheek in Heino. De huisartsenpraktijk en apotheek werken samen aan een plan voor de bouw van een gezamenlijke praktijk naast de sporthal aan de Brinkweg in Heino.

De initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan bouw van de praktijk op een stuk grond aan de Brinkweg in Heino. Naast die locatie staat nu nog het gebouw waarin vroeger basisschool De Gouden Emmer gevestigd was.

Meer huisartsenzorg benodigd

Wethouder Ben Nijboer: “Het is belangrijk dat goede zorg in Heino beschikbaar en bereikbaar blijft. Door de vergrijzing hebben in de nabije toekomst meer mensen, vaker huisartsenzorg nodig. Daardoor zien wij het initiatief voor ruimere huisvesting van de huisartsen onder één dak met de apotheek als een positief plan.”

In het plan van de initiatiefnemers is rekening gehouden met 14 behandelkamers, ruimte voor de apotheek, een algemene wachtruimte, 51 parkeerplaatsen en groen. Wel zou het beachveld door de nieuwbouwontwikkeling op termijn verdwijnen.

De initiatiefnemers hebben twee bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd: in de zomer van 2022 en in mei 2023. Het plan is na de eerste bijeenkomst op verzoek van de omgeving op aantal punten aangepast, waarna er op de tweede bijeenkomst voornamelijk positief op het ontwerp is gereageerd.

Vervolg

Nu de initiatiefnemers weten dat het college van B&W positief tegenover hun plan staat, kunnen ze aan de slag met de verdere uitwerking van het ontwerp. De gemeente stelt een concept koopovereenkomst voor de grond op, dat gebeurt via een collegebesluit en publicatie van de verkoop. Daarna volgt de gebruikelijke ruimtelijke procedure.

Als de initiatiefnemers hun plannen verder uitgewerkt hebben, wordt het college van B&W opnieuw om een besluit gevraagd. Als het college akkoord gaat met het uitgewerkte plan, is het laatste woord over de plannen aan de gemeenteraad.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie