Waarom deze fusie?
Door het samenvoegen van de beide stichtingen wordt

  • efficiency vergroot en kan doelmatiger worden samengewerkt;
  • communicatie eenvoudiger, transparanter en duidelijker.

Wat niet verandert

  • Een gekwalificeerd team vrijwilligers blijft 24/7 warme en persoonlijke zorg verlenen aan zieken in hun laatste levensfase, zowel thuis als in het hospice.
  • ‘Er -zijn’ voor de gasten, familie en mantelzorgers, een luisterend oor en liefdevolle aandacht is en blijft het belangrijkste uitgangspunt.

Wat ook blijft

  • Acties en activiteiten die worden ontwikkeld om aandacht voor De Cirkel te vragen en financiële middelen te verkrijgen ter ondersteuning van de Stichting en de grote groep vrijwilligers. ‘Nieuw’ is dat dit door een werkgroep “Vrienden vrijwilligers’ -gevormd door enkele ex-bestuursleden  van de Vriendenstichting- wordt geïnitieerd.

Blijvend is ook de continue behoefte aan instroom van nieuwe vrijwilligers (zorg, administratie, facilitair, activiteiten, bestuur). Belangstelling? Neem contact op met De Cirkel, Monumentstraat, Raalte; zie website www.decirkelraalte.nl.

Uw steun
Stichting De Cirkel terminale zorg is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Om deze bijzondere voorziening te behouden voor Midden-Salland, blijft uw steun noodzakelijk. Over de mogelijkheid om donateur te worden vindt u alle informatie op de website.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met een van de coördinatoren
Zorg Thuis en Hospice 06-27408072 of 06-20134461.
Hospice 0572-365755.
info@decirkelraalte.nl
www.decirkelraalte.nl

Op de foto: Klaas Koekkoek, voorzitter stichting De Cirkel en Marian Kalfs, voorzitter stichting Vrienden van De Cirkel/bestuurslid stichting De Cirkel.

Door Redactie