Ook in deze coronatijd verleent De Cirkel haar speciale zorg, zowel thuis als in het hospice. De vrijwilligers, in samenwerking met de Thuiszorg en huisartsen, staan onder alle omstandigheden 24/7 klaar om dit bijzondere werk te doen: liefdevolle en persoonlijke zorg bieden aan mensen in hun laatste levensfase.

Extra aandacht voor de sfeer
In het hospice zorgen de vrijwilligers voor een aangename sfeer die past bij het ‘bijna-thuis-huis’. Zij kijken wat een gast graag wil en proberen dit te realiseren. Soms wordt er een spelletje gedaan in de huiskamer, een pannenkoek gebakken, samen tv gekeken of zelfs een speciaal uitstapje met de wensambulance geregeld. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Naast verdriet en intense ervaringen is er plaats voor gezellige momenten.

Bij de zorg thuis is het bijzonder dat de vrijwilliger bij onbekenden binnenstapt en vrijwel meteen een veilig en vertrouwd gevoel kan bieden. Vooral in de nachtelijke uren is dit heel kostbaar voor de cliënt en de familie. Ook hier gaan verdriet en ontspannen momenten hand in hand.

Zonder de vrijwilligers is er geen terminale zorg in de regio. Zij verdienen dan ook alle waardering voor hun inzet en toewijding. Zelfs in deze corona-tijd kan er altijd een beroep op hen worden gedaan.

Opknapbeurt hospice
Het hospice staat er inmiddels ruim 5 jaar en was aan een opknapbeurt toe. De 4 gastenkamers en de werkruimten werden aangepakt en zijn weer als nieuw. En niet te vergeten de tuin, deze is helemaal klaar voor het voorjaar.

Ontwikkelingen
De palliatieve/terminale zorg krijgt landelijk steeds meer aandacht. De Cirkel is aangesloten bij koepelorganisatie VPTZ en Netwerk Palliatieve Zorg. Zij behartigen de belangen bij de overheid en leggen kwaliteitscriteria vast.

Binnen de HBO-V opleidingen groeit de belangstelling voor palliatieve zorg. Binnenkort start een student met haar verdiepingsperiode bij De Cirkel. Een mooie schakel met de jonge generatie en nieuwe ontwikkelingen.

Meer info
Als u meer wilt weten over de zorg, een rol als vrijwilliger of gewoon over ‘De Cirkel’, neem dan gerust contact met hen op. In een kleine setting, coronaproof, maken zij graag een afspraak.

De Cirkel terminale zorg Midden-Salland
0572-365755
info@decirkelraalte.nl
www.decirkelraalte.nl

Door Redactie