My beautiful picture

Bijdrage van: Historische Vereniging Raalte en Omstreken

In een serie oude dia’s trof ik een afbeelding van de Daggertsbrug aan. De Daggertsbrug is de brug over het Overijssels Kanaal die de Brugstraat met de Almelosestraat verbindt. De naam is afgeleid van het voormalige café van de familie Daggert dat stond op de plek vanwaar de beide foto’s zijn gemaakt.

De verschillen zijn duidelijk. Het kanaal is er nog en ook de brug ligt nog op zijn plek. Maar de gebouwen die op de oude dia staan afgebeeld, zijn gesloopt en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw zoals het kantoor van Sportvisserij Oost Nederland en op de plek waar de graansilo’s van de ABTB stonden, is een nieuw appartementencomplex verrezen.

Het kanaal vervult al een kleine 40 jaar niet meer de oorspronkelijke functie voor de scheepvaart. In 1858 werd het kanaal als zijtak Dalmsholte-Deventer van het kanaal Zwolle-Almelo in gebruik genomen. Een kleine twintig jaar daarvoor werden de plannen voor het kanaal gemaakt. Die ontstonden nadat plannen voor de aanleg van een spoorlijn van Kampen via Zwolle en Raalte naar Almelo niet haalbaar bleken. Het inmiddels bijeengebrachte kapitaal werd ingebracht in de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij.

Het oorspronkelijke tracé van het kanaal lag meer naar het oosten, ongeveer halverwege Raalte en (het toen nog niet bestaande dorp) Mariënheem. Het is aan het gemeentebestuur en ondernemend Raalte te danken dat de loop van het kanaal aangepast werd, nadat er een bedrag van tienduizend gulden was ingezameld: crowdfunding zouden we dat nu noemen.

Vele schepen hebben de tocht over het kanaal gemaakt. Oorspronkelijk waren het zeilschepen of door een paard en vaak ook door de schipper voortgetrokken schuiten, de trekschuiten. Later deden gemotoriseerde schepen hun intrede die langzaam maar zeker steeds groter werden.

Totdat er een grens was bereikt en het kanaal niet meer geschikt was voor de nieuwe schepen. Pogingen om het kanaal te verbeteren maken en te behouden voor de scheepvaart, mochten niet baten. Ook een “Vikingen”-actie naar Den Haag leverde niet het gewenste resultaat.

Nieuwe foto van de Daggertsbrug

Door Redactie