Natuurbegraven: het is een nieuw fenomeen. Meer en meer mensen kiezen een laatste rustplaats in het bos, veld of aan een oever; in een graf zonder steen of krans. In Overijssel kan dit sinds 2019 bij Natuurbegraafplaats Hoogengraven.

Over de toekomst van de dood

‘Ik hoop maar dat ik dood zal gaan op een veld, in de zon’, zong Gerard Cox. Het is een oud lied, als je de jaren zeventig ten minste lang genoeg geleden vindt, maar het raakt een nieuw fenomeen in Nederland: de belangstelling voor een graf in de natuur. Ook wel ‘natuurbegraven’ genoemd.

Het principe is simpel. De overledene wordt begraven op een – door hem of haar zelf uitgezochte – plek in een bos, veld, of aan een oever. Om daar voor altijd te rusten in een graf; eeuwigdurende grafrust.
Een eeuwige, welverdiende rust! Dat willen we allemaal wel op den duur en we denken het ook te krijgen zodra we de ogen voorgoed hebben gesloten. Maar die term is misleidend. Een gewoon graf laat zich aanschaffen voor twintig à dertig jaar, daar rust men niet eeuwig. Op zeker moment worden de nabestaanden geconfronteerd met de vraag of het grafrecht verlengd moet worden en zo ja, wie dat gaat betalen. Ook worden de onderhoudskosten van de graven op reguliere begraafplaatsen steeds hoger om de kosten te kunnen dekken.

Bij natuurbegraven is de eeuwigheid wel gewaarborgd en ontlast dit dus direct de familie. Geen extra onderhoudskosten of kosten voor het verlengen van grafrechten. Dit past in het groeiend verlangen naar een groene levensstijl, de op maat gesneden uitvaart en het kunnen ontzorgen van de nabestaanden. Ook op de in Ommen gelegen natuurbegraafplaats Hoogengraven is dit gewaarborgd.

Behoud van een natuurgebied

Een andere niet onbelangrijke reden om voor een dergelijk natuurgraf te kiezen, is het behoud van die natuur. Natuurbegraafplaats Hoogengraven is in 2019 gerealiseerd met als doel de natuur te beheren en beschermen. De inkomsten uit de grafrechten komen rechtstreeks ten goede aan het 25 hectare grote natuurgebied. Door de uitgifte van eeuwig grafrecht blijft de natuur op Hoogengraven dus ook op lange termijn beschermd.

De natuurbegraafplaats is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Tussen 09:00 uur en 17:00 uur zijn er 7 dagen per week medewerkers aanwezig in het ontvangsthuis voor informatie.

Natuurbegraafplaats Hoogengraven
Middenweg 6 | 7735 KM Arriën
Tel. 0529-20 80 03
info@hoogengraven.org
www.hoogengraven.org

Door Redactie