Olst, 31 mei – In 2030 worden in Salland 1.000 nieuwbouwwoningen en nog eens 2.000 bestaande woningen (deels) gebouwd of verbouwd met lokaal geproduceerde biobased bouwmaterialen. Dat is de intentie van de Green Deal rondom het project Biobased (ver)bouwen in Salland, die vandaag door landbouwers, loonwerkers, verwerkers, bouw- en isolatiebedrijven, woningcorporaties, overheden, kenniscentra en Rabobank werd ondertekend. Projectleider Willem Rienks is positief over de haalbaarheid van de doelstelling. ‘Door samen een duurzame biobased bouwketen op te zetten, kunnen en willen we bijdragen aan de verduurzaming van de Sallandse bouw- en landbouwsector en de transitie naar een circulaire economie.’

Biobased (ver)bouwen in Salland

De ondertekening van de Green Deal vormt een belangrijke mijlpaal in het traject richting de realisatie van die duurzame biobased bouwketen, zo vertelt Willem Rienks. ‘Sinds november 2022 onderzoeken Sallandse landbouwers, loonwerkers, verwerkers en bouw- en isolatiebedrijven samen met onder meer de provincie Overijssel, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Landstede en Hogeschool Windesheim, woningcorporatie Salland Wonen, programma Building Balance en Rabobank of en hoe een biobased bouwketen kan worden opgezet. Het doel is om teelten als vezelhennep en graan tot duurzame bouwmaterialen te verwerken. Nu de verkenningsfase is afgerond, willen we zo snel mogelijk met de pilotfase starten.’

Ambitie 2030

De komende vijf jaar bekijken de samenwerkende partijen op basis van onderzoek en proefprojecten welke mogelijkheden er in Salland zijn om biobased te (ver)bouwen. In die periode moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke natuurlijke materialen geschikt zijn voor de bouw en renovatie van huizen en welke grondstoffen en bouwtechnieken gebruikt kunnen worden. Willem Rienks: ‘Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat in 2030 zo’n 1.000 hectare biobased landbouwgewas wordt geteeld, dat jaarlijks 10.000 ton biobased materiaal oplevert, waarmee 1.000 nieuwbouwwoningen en nog eens 2.000 bestaande woningen (deels) gebouwd of verbouwd kunnen worden.’

Coöperatieve insteek

Met zo’n prachtige en krachtige ambitie is het volgens directeur Marco Dirksen niet meer dan vanzelfsprekend dat Rabobank een van de partijen is die de Green Deal rondom het project Biobased (ver)bouwen in Salland ondertekent. ‘Als Rabobank staan we volledig achter de coöperatieve insteek, waarbij alle deelnemende partijen samen willen bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige bouw- en landbouwsector in Salland. We zijn vanaf begin af aan al nauw betrokken. Onze Business Development Manager Wietske Eilander participeert in de stuurgroep. En indien gewenst kunnen we boeren, verwerkers en bouwers adviseren bij de financiering van deze nieuwe biobased bouwketen. Zo draagt elke partij op zijn manier iets bij, of het nou gaat om kennis, mankracht of uren. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat dit project bijdraagt aan de gehele vitaliteit van Salland.’

De keten in praktijk

Bij de ondertekening gaf akkerbouwer Willy Westenenk uit Raalte aan dat hij volgende week zijn eerste hectares met vezelhennep inzaait. Het was even wachten op voldoende droog weer. Hij hoopt dat zo’n 100 dagen na het zaaien de eerste oogst kan beginnen. Het product wordt dan verwerkt door Greeninclusive tot isolatiedekens die dan begin 2024 daadwerkelijk in Sallandse nieuwbouw en renovatie projecten zullen worden toegepast. Salland Wonen en enkele Sallandse bouwbedrijven willen de materialen in hun woningen gaan gebruiken.

Door Redactie