De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. 

In het weekend van 27, 28 en 29 januari 2023 is het weer zover. Je hebt een half uurtje de tijd om vogels in je tuin of balkon te tellen en deze vervolgens door te geven.

Vorig jaar telden ruim 170.000 mensen mee 

Bij de telling van 2022 was de huismus de koploper, gevolgd door de koolmees en de merel. Dat er vorig jaar sinds lange tijd weer zoveel merels zijn geteld is een goed teken. Nu is de vraag natuurlijk of deze trend in 2023 is doorgezet. Helaas was de achteruitgang van de spreeuw ook merkbaar. In 2001 stond deze vogel nog op plek drie en in 2015 komt de spreeuw niet meer voor in de top tien.

Meedoen is niet moeilijk

Houd een half uur vrij in het weekend van 27, 28 en 29 januari. Zoek een comfortabele plek van waaruit je de vogels in jouw tuin of balkon kunt gaan tellen. Noteer alle waarnemingen op soort, maar probeer te voorkomen dat je vogels dubbel telt. Geef daarom alleen het hoogste aantal door van een bepaalde soort die je tegelijk hebt gezien. Geef je telling door via de web-app: mijntuinvogeltelling.nl.

Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Bron: Vivara Nederland

Door Redactie