FysioFits is een praktijk voor fysio- en manuele therapie, die de laatste 10 jaar in Salland stevig geworteld is. FysioFits heeft haar praktijken in Heino, Raalte & Heeten. Door de zeer nauwe samenwerkingen op alle locaties met diëtisten, ergotherapeuten, podotherapeuten, pedicures, psychologen, coaches en meer expertises, kunnen de fysiotherapeuten en manueel therapeuten van FysioFits een totaal behandeling geven.

Naast de reguliere fysiotherapie biedt FysioFits op hun locaties een breedspectrum aan specialisaties aan. Zo kunnen zij u behandelen met onder andere manuele therapie, sportfysiotherapie, hydrotherapie en bedrijfsfysiotherapie. Tevens beschikken zij over meerdere echografische apparaten die de mogelijkheid geven om echografie toe te passen voor diagnostiek.

FysioFits kiest de meest geschikte fysiotherapeutische behandeling, gericht op de oorzaak van de klachten. Dit baseren zij op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technieken, met oog voor uw wensen en behoeften voor een optimaal resultaat. Hierbij kijken zij naar de totaal benadering van de patiënt, waarbij zij nauw samenwerken met andere disciplines.

“Het gaat voor ons om de totaal benadering van de patiënt. Als fysiotherapeut en manueel therapeut kijk ik zelf verder dan alleen het bewegingsapparaat. Ik zie overduidelijk dat er veel meer factoren van invloed zijn op het wel of niet herstellen van musculoskeletale klachten. Factoren zoals voeding, beweging, slaap, ontspanning en psychosociale factoren (lees: bewegingsangst etc.) zijn allen van invloed op het herstel van de patiënt. Dit is eveneens bewezen in wetenschappelijk onderzoek.” aldus Manon Kruiper (manueel therapeute i.o.)

Heb je daar een voorbeeld van?
“Lage rugklachten zijn een goed voorbeeld. Literatuur (o.a. Hartvisgen et al. 2018) benadrukt dat lage rugklachten een complexe conditie is die aandacht behoeft. In het onderzoek is aandacht voor de verschillende beïnvloedende factoren, zoals psychologische, sociale en biologische factoren, maar ook co-morbiditeit en pijnmechanismen. Al deze factoren dragen bij aan het ontstaan en/of het in stand houden van lage rugklachten, maar worden vaak niet bij één zorgaanbieder behandeld. Integrale zorg zou dit probleem kunnen oplossen.” Hier kunnen de fysiotherapeuten en manueel therapeuten van FysioFits in samenwerking met andere disciplines bij helpen.

Wat is manuele therapie?
De manueel therapeut zal zich met name bezighouden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Hierbij behandeld een manueel therapeut overwegend patiënten met wervelkolom gerelateerde klachten. Maar ook andere wat complexere klachten zijn bij uitstek geschikt voor behandeling door een manueel therapeut. 

Werkwijze
Een afspraak bij FysioFits begint altijd met een intakegesprek. Uw fysiotherapeut of manueel therapeut zal op basis van dit intakegesprek een diagnose opmaken.De manueel therapeut heeft aanvullende kennis over allerlei verschillende vormen van pathologie en aandoeningen. Tevens zorgt de studie van 3 jaar op masterniveau ervoor, dat er zo veel mogelijk onderzoek en behandeling plaatsvindt door wetenschappelijke onderbouwing. Door middel van onderzoek, concrete vragen en aanvullend onderzoek aan de hand van vragen-lijsten, loopanalyses en/of echografie, kan de fysiotherapeut of manueel therapeut een overzichtelijk beeld van uw klachten krijgen. Nadat de klachtendiagnose is vastgesteld, zal de fysiotherapeut of manueel therapeut in de regel een behandelplan opstellen. Daarna wordt, indien geïndiceerd, gestart met de manuele behandeling. Ook kan er gekozen worden voor verschillende andere behandeltechnieken. Denk daarbij aan (thuis)oefeningen, (sport)fysiotherapie, hydrotherapie, shockwave therapie, Dry Needling, Percutane Electrolye e.a.

Studie en registratie
De manueel therapeuten van FysioFits (Leon Kamphuis, Jordi Koning en Manon Kruiper i.o.) zijn geregistreerde manueel therapeuten. Zij hebben de opleiding Master Manuele therapie gevolgd en zijn werkzaam over alle vier de locaties van FysioFits. Om kwaliteit te waarborgen is er een Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapeuten (NVMT). Ook in de praktijk van FysioFits zijn ze geregistreerd bij het NVMT.

FysioFits
E: info@fysiofits.nl
W: www.fysiofits.nl
T: 0572 36 30 23 of
06 81 99 60 01 (tevens WhatsApp)

 

Door Redactie