LAAG ZUTHEM – Een ochtendwandeling naar de Zeedijk op Den Alerdinck, het gedeelte wat rond 1830 is versterkt met een zeedijk, zoals de Hogeweg, de Armjagersdijk en de mooie lange laan van de Zeedijk. Helaas is het bordje van Zeedijk een aantal jaren terug ontvreemd en nooit weer vervangen. Jammer dat daarmee ook de geschiedenis kan verdwijnen.

Op het eind linksaf, de Grote Hagenweg met aan twee kanten en rond de landerijen prachtige en  goed onderhouden, zelfs gedeeltelijk met nieuwe aanplant voorzien van meidoornhagen. Ook rond de grote boerderijen van de fam. van Voorst, de eigenaren van dit landgoedgedeelte prachtige hagen.

In het bosgebied enkele jaren terug een grote waterpartij gegraven voor zandwinning. Inmiddels een paradijs voor vogels. Hier hoor je volop de vogels fluiten en zelfs twee koekoeken die het geluid zover mogelijk door het landschap brengen. Een geweldige natuur, nog met volop hazen die door de weilanden rennen.

Dichter bij de Ganzepan aan het begin van de laan een bord met de omschrijving van de hoogwaterbeschermingsperiode.

We verlaten het gebied weer via de kanaaloverkluizing en de Ganzepanbrug om vervolgens via het (net iets te smalle ) fietspad langs het kanaal, wandelend huiswaarts te keren.

WvdV

Door Redactie