In 2023 is er groot onderhoud gepleegd aan de N348 en Siemelinksweg. Op een aantal plekken brokkelt het nieuwe asfalt af. Aannemer BAM Infra B.V. zal binnenkort de eerste herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Op de kruispunten van de N348 en Siemelinksweg en op de rotonde Spanjaardsdijk is er speciaal asfalt gebruikt als toplaag. Dit asfalt is ontworpen om extra sterk te zijn en bestand te zijn tegen zwaarbeladen verkeer.

Onderzoek aannemer BAM Infra Nederland

Uit onderzoek van aannemer BAM Infra Nederland is gebleken dat het productieproces niet voldoende onder controle is geweest en er een storing heeft plaatsgevonden. Deze storing heeft ervoor gezorgd dat er onvoldoende binding is ontstaan tussen de steentjes en de bitumen1. Hierdoor vertoont het nieuw aangebrachte asfalt al schade en wordt verwacht dat er op korte termijn nog meer schade zal ontstaan.

Reparatie schades en definitieve oplossing

Om het probleem zo snel mogelijk aan te pakken zullen de ergste schades binnenkort als eerste gerepareerd worden. Dit geldt onder andere voor de rotonde Spanjaardsdijk en het kruispunt Nico Bolkesteinlaan – Leonard Springerlaan. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer zijn in overleg met BAM Infra Nederland om tot een definitieve, duurzame oplossing te komen om het ontstane probleem aan te pakken.

Rotonde Spanjaardsdijk

Op de rotonde Spanjaardsdijk zal in twee fases de toplaag van het asfalt worden hersteld. Om overlast voor het verkeer te minimaliseren zullen de werkzaamheden in de avond en nacht plaatsvinden.

Kruispunt Nico Bolkesteinlaan – Leonard Springerlaan

Op het kruispunt is schade zichtbaar aan de rijstrook, komende vanaf de Intratuin, richting de Vijfhoek.

Veiligheid en hinder

Prioriteit is dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Weginspecteurs blijven dagelijks de situatie controleren en de provincie laat de losgekomen steentjes regelmatig verwijderen. Daarnaast zijn er extra waarschuwings-en bewegwijzeringsborden geplaatst.

Door Redactie