Energiefonds Overijssel (EFO) heeft een leningsovereenkomst van €50 miljoen ondertekend met de Europese Investeringsbank. De ondertekening werd gevierd tijdens een ceremonie in Enschede die samenvalt met de tiende verjaardag van het fonds. De EIB-investering vergroot de slagkracht van het fonds tot eind 2027 tot €330 miljoen, waarmee het fonds meer voordelige leningen zal kunnen uitzetten voor groene energie- en duurzaamheidsprojecten in de regio.

“De financiering aan de coöperatie Enschede Energie is een mooi voorbeeld van wat we meer kunnen financieren met de middelen van de EIB.” zegt Anouk Blüm, algemeen directeur van Energiefonds Overijssel. “Dit is een lokale samenwerking waar EFO de financiering mogelijk heeft gemaakt en de coöperatie samen met vrijwilligers, expertise van EFO en inbreng van de inwoners van Enschede een zonproject heeft ontwikkeld. Zo verduurzamen we, met draagvlak van de lokale bevolking, gaandeweg de hele provincie.”

Het Energiefonds focust op projecten die energiebesparing en/of het lokaal opwekken van hernieuwbare energie tot doel hebben, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfsdaken. Hiermee draagt het fonds bij aan de provinciale doelen voor nieuwe energie in Overijssel en het overkoepelende Nederlandse doel van klimaatneutraliteit in 2050. Alle projecten die met deze financiering gesteund worden moeten dan ook een “energie-effect” hebben, te weten een vermindering van energieverbruik, of het opwekken van duurzame energie of een schakel vormen in de weg daarnaartoe.

“Energiefonds Overijssel ondersteunt het Nederlandse doel om het land in 2050 klimaatneutraal te maken.” zegt vicepresident Kris Peeters van de EIB. “Na het Limburgs Energiefonds, is de EIB erg blij nu ook in Overijssel zo’n belangrijke structuur te kunnen steunen. Verduurzaming werkt, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. We kijken dus uit naar andere provincies die vergelijkbare fondsen hebben of zo’n structuur willen opzetten.”

De lening kwam tot stand in samenwerking met de provincie Overijssel, en is de uitkomst van een langgekoesterde wens van de provincie om Europese middelen in te zetten voor ondernemers in de regio’s.

Gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel Eddy van Hijum zegt hierover: “EFO draagt al 10 jaar bij aan de energietransitie en vermindering van de CO2-uitstoot. Een onafhankelijke, groene en betaalbare energievoorziening is urgenter dan ooit. Dit vraagt om slimmer en uiteindelijk zuiniger energieverbruik én inzet op groene energieopwekking. Juist in deze tijd, waar de energieprijzen de pan uitrijzen, kan EFO het verschil maken met financiering aan lokale energie-coöperaties, maatschappelijke organisaties en innovatieve tot middelgrote bedrijven. Met het extra geld van de EIB kan het fonds de boost geven die nu zo hard nodig is. Daar zijn we trots op!”

Het Energiefonds biedt behalve voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, ook financiering voor warmtenetwerken en innovatieve projecten op gebied van duurzame energie. De verwachting is dat er dankzij de investeringen van het fonds flink bespaard zal kunnen worden op energiekosten en CO2-uitstoot, in lijn met de doelstellingen van de EIB als klimaatbank van de EU. De uiteindelijke beslissing over alle investeringen wordt genomen door het fonds, dat in beheer is bij een van de grootste fondsmanagers in impactfinanciering, StartGreen Capital.

 

Door Redactie