De gemeente Raalte steeds een beetje mooier maken; dat is het doel van de gemeente Raalte. Daar werken zij elke dag hard aan. Tegelijkertijd kijken ze ook vooruit. De kadernota 2024 – 2027 helpt hierbij. In dit document wordt de richting voor de toekomst bepaald. Het college van B&W biedt de concept kadernota aan de gemeenteraad aan.

Er komt veel op ons af. Denk aan de overstap naar duurzame energie, het tekort aan woningen en de steeds ouder wordende samenleving. De wereld om ons heen verandert, en daarom verandert de gemeente mee. Daarbij richten ze zich op drie grote opgaven.

Groei van de gemeente Raalte

De gemeente Raalte gaat groeien. De komende 10 jaar worden 3.000 woningen gebouwd. Dat biedt kansen voor de toekomst: meer leerlingen op scholen, klanten voor winkeliers, werknemers voor bedrijven en leden en vrijwilligers voor verenigingen.

Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken

We wonen en werken in een fijne, sociale en groene omgeving. Dat wil de gemeente graag zo houden. Tegelijkertijd zien ze het aantal senioren en kwetsbare inwoners toenemen. Daarom werken ze aan toekomstbestendige dorpen. Thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kansenongelijkheid, gezondheid en veiligheid spelen daarin een rol.

Toekomstbestendig buitengebied

Ons buitengebied is een prachtige plek. Hier ondernemen agrariërs, wordt gerecreëerd en liggen kansen voor de opwek van duurzame energie en vergroten van de biodiversiteit. Aangekondigde maatregelen en de opeenstapeling van wet- en regelgeving zorgen voor onzekerheid. Dit heeft grote impact op allerlei vlakken en vraagt aandacht. Bij de uitwerking van de drie opgaven spelen participatie, duurzaamheid en dienstverlening een belangrijke rol. Tegelijkertijd houdt de gemeente oog voor de taken van vandaag en morgen, zoals onderwijshuisvesting, opwaardering van de N35 en de bestrijding van energiearmoede.

Meepraten en besluitvorming

Op 11 mei bespreekt de gemeenteraad de kadernota in een rond-de-tafelgesprek. Op 25 mei volgt de besluitvorming tijdens de raadsvergadering. Beide bijeenkomsten zijn live te volgen via raalte.notubiz.nl/live of vanaf de publieke tribune. Wil je meepraten? Dat kan tijdens het rond-de-tafelgesprek. Meld je uiterlijk 11 mei om 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@raalte.nl.

Meer informatie

De kadernota bepaalt de koers van de gemeente Raalte. Inhoudelijke en financiële vertaling vindt later dit jaar bij de begroting plaats. Benieuwd naar de kadernota 2024 -2027? Je vindt hem hier.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie