Ieder jaar presenteert de gemeente Raalte in augustus de zomernota. Hierin wordt de balans opgemaakt over het eerste halfjaar. Qua werkzaamheden en financiën ligt de gemeente grotendeels op schema. De komende jaren zien er minder rooskleurig uit. De gemeente verwacht tekorten die in 2027 oplopen tot ruim €2,5 miljoen.

Wethouder Alexander Kreule: “We hebben te maken met forse prijsstijgingen. De compensatie die we hiervoor van het Rijk krijgen is helaas niet genoeg. In 2024 en 2025 kunnen we dit nog opvangen vanuit onze spaarpot, maar vanaf 2026 loopt het tekort op. Dit zorgt ervoor dat we keuzes moeten gaan maken.” Ook speelt mee dat alle gemeenten vanaf 2026 minder geld krijgen van het Rijk. Dit tekort loopt landelijk op tot €3 miljard.

Werkzaamheden 2023

De ambities en opgaven zijn groot en de arbeidsmarkt is krap. Ondanks deze uitdagingen liggen de werkzaamheden grotendeels op schema. Zo wordt er hard gewerkt aan plannen voor de bouw van 3.000 woningen en opent taalschool Salland binnenkort haar deuren. Het Raalter Sportakkoord is opgesteld, het beleid voor ‘erven in beweging’ is aangepast en er is nieuw cultuurbeleid in de maak.

Meer informatie

Benieuwd naar de zomernota van 2023. Ga naar www.raalte.nl/financien 2023. De gemeenteraad behandelt de zomernota op 21 september in een raadsvergadering.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie