De gemeente Raalte heeft aan de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel gevraagd om bij het Rijk aan te dringen om meer duidelijkheid te geven over aanpak van de veranderingen in het buitengebied. In het plan van de provincie (het ontwerp-PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied)), dat aan het Rijk wordt voorgelegd, worden veel vragen nog niet beantwoord.

Wethouder Ben Nijboer: “De situatie van onze inwoners en ondernemers in het buitengebied blijft hierdoor onzeker. Daarom vraag ik namens de gemeenteraad en het college dringend aan het Rijk om snel duidelijkheid te geven. Het is heel belangrijk dat onze inwoners en ondernemers goed geïnformeerd worden én blijven over hun bedrijf, woning en toekomst.”

Onzekerheid in uitvoering Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Het ontwerp-PPLG is een plan van aanpak voor verschillende uitdagingen in het landelijk gebied, zoals natuur, klimaat en water, landbouw en economie. De gemeente Raalte vindt het goed dat het plan alle uitdagingen tegelijkertijd aanpakt en dat er aparte plannen per gebied worden gemaakt. Maar om het ontwerp-PPLG te kunnen uitvoeren, moet het komende half jaar nog veel duidelijk worden. Bijvoorbeeld of en waarvoor er financiële ondersteuning komt, welke regels er gaan gelden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is niet alleen grote onzekerheid over wat de PPLG voor de inwoners en bedrijven in het buitengebied betekent, maar het moet ook duidelijk worden wie hen bij al die vragen en onzekerheden ondersteunt.

Behapbaar en uitvoerbaar

Naast het PPLG zijn er nog andere plannen en uitdagingen, zoals de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente vraagt de provincie om ervoor te zorgen dat alles behapbaar en uitvoerbaar blijft voor iedereen. Daarom willen we een concrete planning voor na 1 juli en willen we weten hoe inwoners en ondernemers daarbij betrokken worden en goed geïnformeerd worden.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie