Heino,  een kern met allure

De positie van Heino in de gemeente Raalte is een heel bijzondere. Van een zelfstandige gemeente, een onderdeel worden van een grotere gemeente, is wel even wennen. Het gevoel hebben dat je geen sturing meer hebt op zaken die Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem aangaan, gaat dan overheersen. Maar niets is minder waar. Gemeentebelangen heeft zich altijd voor 200% ingezet om de belangen van de inwoners van Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem. Samen de krachten bundelen om zo optimaal de belangen van je inwoners te kunnen behartigen is een uitgangspunt van Gemeentebelangen.

Vele mooie dingen zijn reeds gerealiseerd in zowel Heino, Lierderholthuis als in Laag-Zuthem. De inbreng en wensen van de inwoners staan bij Gemeentebelangen altijd centraal. Wij zijn een dienende politieke vereniging die de belangen van haar inwoners vooropstelt. Dit maakt ons ook een echte mensenpartij waar allerlei kleuren en gezindten bij elkaar komen. Laagdrempelig, benaderbaar met een luisterend oor en handelend met een pragmatische inslag is kenmerkend voor onze partij. Nu wordt het nieuwe politiek genoemd, maar wij zijn deze weg al jaren eerder ingeslagen. Natuurlijk kan dit beter en daar gaan we ook voor! Op deze manier zijn o.a. alle MFA’s en Dorpshuizen in de gemeente Raalte tot stand gekomen, heeft het centrum van Heino een metamorfose ondergaan en is de omgeving van de Molenweg verbeterd. Ook is er een nieuw kunstgrasveld gerealiseerd bij het sportterrein en zijn er extra parkeerplaatsen bijgekomen. Eveneens is er een dorpsbomgaard ontwikkeld. De positie van de Tippe is nog sterker verankerd in de samenleving van Heino en blijft!

Sport, cultuur en onderwijs staan hoog in het vaandel van Gemeentebelangen. Zo is het kwaliteit niveau van de meeste sportaccommodaties als zeer goed te bestempelen en voldoen deze aan de moderne eisen des tijds. Gemeentebelangen ondersteunt het initiatief om op termijn een nieuwe sporthal te bouwen. Oude scholen zijn vervangen door nieuwe. De cultuur Heino wordt breed ondersteund en gefaciliteerd. Maar ook verkeersveiligheid, woningbouw en met name zorg staan hoog op de agenda. En vergeet niet het economisch perspectief voor de ondernemers en bedrijven, voor uitbreiding van het bedrijventerrein gaan we maatwerk leveren. En met een aantal zaken zijn we al begonnen. Zo is de eerste gezamenlijke stap om nieuwe woningbouwlocaties te zoeken begonnen. Ook over de verkeersagenda zijn de eerste gesprekken gevoerd en wordt met name de verkeersveiligheid in het centrum van Heino nader onder de loep genomen. Zo is daar de Zwolseweg die nodig aangepakt moet worden. Wij willen dit samen met de inwoners van Heino vorm geven zoals wij dit ook al in Laag-Zuthem opgepakt hebben. Ook in Lierderholthuis is de verkeersveiligheid rondom de school een aandachtspunt die wij verbeterd willen zien.

Wat zou het fantastisch en een geweldige uitdaging vinden om Heino, Lierderholthuis en Laag- Zutphen energieneutraal te maken. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Onze enthousiaste kandidaten Irene Weertman (geboren en getogen Heinose ), Johan Seekles, Frank Niens en Debby Steevenzs uit Lierderholthuis zijn de perfecte aanspreekpunten om over al deze kwesties, eventuele suggesties en allerlei opmerkingen van gedachte te wisselen.

Deze toppers staan midden in de samenleving, weten wat er speelt en kunnen dit ook agenderen. Samen met u worden Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem nog mooier.

 

Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen
Lijst 1
www.gbraalte.nl

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *