Bomenploeg in actie

De gemeente Raalte is een groene gemeente en natuurlijk zorgen we ervoor dat al dat groen in de openbare ruimte in goede conditie blijft. Zo onderhoudt onze eigen bomenploeg de bomen binnen de bebouwde kom. Voor snoeiwerkzaamheden buiten de bebouwde kom schakelen wij een aannemer in. Albert ten Broeke, Harry Loozeman en Amber Singh Subba – de mannen van onze bomenploeg – gunnen ons graag een kijkje in hun keuken.

Bomen vragen met het oog op veiligheid en overlast om goed onderhoud. “Daarbij werken wij met een vaste planning. Die planning brengt ons in drie jaar tijd naar alle dorpen van de gemeente Raalte, waar wij het reguliere onderhoud per wijk uitvoeren. Met deze wijkgerichte aanpak werken wij nog niet zo lang, maar het komt de bomen in onze gemeente zeker ten goede. Op dit moment vind je ons – voorzien van een hoogwerker, goed gereedschap, veiligheidsschoenen en meer – in verschillende wijken van Raalte. Volgend jaar volgt Mariënheem. Ondertussen is de aannemer actief in het buitengebied van Heeten en Nieuw Heeten.”

Vriendelijk verzoek
Tijdens het reguliere onderhoud ontdoen de mannen van de bomenploeg oudere bomen van dood hout en bieden zij jongere bomen een goede toekomst met de zogeheten begeleidingssnoei. “Daarbij maken wij gebruik van onze duidelijk herkenbare, zelfrijdende hoogwerker. De hoogwerker neemt de nodige ruimte in beslag en dus vragen wij mensen soms vriendelijk hun geparkeerde auto even aan de kant te zetten. Als het nodig is, doen wij dat vooraf met een speciaal kaartje onder de ruitenwisser of in de brievenbus. Het komt ook vaak voor dat mensen ons al zien aankomen en de weg uit zichzelf alvast vrijmaken. Hier zijn wij heel blij mee.”

Snelle actie
Af en toe onderbreekt de bomenploeg het reguliere onderhoud voor meldingen van (storm)schade en klachten bij overlast. “Natuurlijk komen wij direct in actie als de veiligheid in het geding is; ook in de avonduren en het weekend. Klachten bij overlast nemen wij waar mogelijk mee in het reguliere onderhoud. Als het niet kan wachten, maken wij er zo snel mogelijk tijd voor vrij.”

Mooie bomen
Met het oog op de veiligheid voert de bomenploeg ook regelmatig inspecties uit, waarbij de vitaliteit en de snoeibehoefte van de bomen grondig onder de loep worden genomen. “Eventuele problemen registreren wij in onze tablet, zodat de onderhoudsploeg op basis van een lijst heel gericht aan de slag kan. Al met al genieten wij iedere dag weer van ons werk in de buitenlucht. Van een mooie boom en een goed onderhouden laan. Bovendien leveren wij met ons werk een positieve bijdrage aan het klimaat, de luchtkwaliteit, nestelende vogels en vele andere dieren. Het mag duidelijk zijn, goed onderhouden groen brengt een wijk pas echt tot leven.”

Waar vinden de snoeiwerkzaamheden plaats?
www.raalte.nl/snoeiwerkzaamheden 

Wilt u (storm)schade of overlast melden?
www.raalte.nl/groen

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
0572 – 347799
info@raalte.nl
www.raalte.nl

Door Redactie