De provincie Overijssel en gemeente Deventer trekken samen op in de voorbereiding van groot onderhoud aan de N348 en Siemelinksweg.

Het betreft het gedeelte van de N348 tussen aansluiting Deventer-Oost op de A1 (24) en de rotonde met de N332 bij Raalte. Vanaf juli 2023 tot en met het najaar 2023 wordt gewerkt aan de rijbanen, bermen, kruispunten en rotondes.

Noodzaak tot onderhoud

De N348 en Siemelinksweg worden intensief gebruikt door zowel auto- als vrachtverkeer. Om de weg weer in goede conditie te brengen voeren we regulier groot onderhoud uit. De werkzaamheden beperken zich tot het onderhouden van de rijbanen, bermen, kruispunten en rotondes. Het verhogen van de capaciteit van de weg of het verbeteren van de doorstroming op kruispunten is geen onderdeel van de werkzaamheden. Na dit groot onderhoud kunnen de N348 en Siemelinksweg weer circa 15 jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties.

Efficiënter en sneller werken

De onderhoudswerkzaamheden worden gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd door de gemeente Deventer en de provincie Overijssel. Zo kunnen de gemeente en provincie sneller en efficiënter werken. Deze samenwerking heeft ook tot doel om de overlast voor de weggebruikers en de omgeving te beperken.

Fasering en omleidingsroutes

De onderhoudswerkzaamheden starten medio juli 2023 en duren tot in het najaar van 2023. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. De N348 en Siemelinksweg wordt in deze periode voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer dient de omleidingsroutes te volgen. Voor aanwonenden, bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten wordt de toegang gewaarborgd. Bij de verdere voorbereiding van de werkzaamheden wordt daarvoor een bereikbaarsplan opgesteld.

In de aankomende maanden komt er meer informatie beschikbaar over de werkzaamheden, fasering en planning. Deze informatie is hier te vinden.

Door Redactie