De woningnood in Haarle is inmiddels zo hoog, dat niet alleen jongeren, maar ook ouderen dringend op zoek zijn naar andere woonruimte.

Haarle heeft nog steeds te maken met jongeren die duidelijk aangeven dat zij in Haarle willen (blijven) wonen. Deze jongeren zoeken al enige jaren een geschikte eigen starters- of doorstroomwoning. Haarle behoudt deze jongeren heel graag voor haar samenleving, want zij zijn de toekomst voor de school, het verenigingsleven en van de bedrijvigheid in het dorp. Met de voortschrijdende vergrijzing en de trend om ouderen langer thuis te laten wonen, komen er in het dorp te weinig woningen vrij voor starters. De jongeren zien met lede ogen aan dat er in buurtdorpen als Nieuw-Heeten, Heeten, Luttenberg en Raalte volop wordt gebouwd voor starters.

Om een reëel beeld te krijgen van de woningbehoefte op de korte termijn wordt er sinds 10 januari een grootschalige dorps enquête gehouden door de werkgroep “Wonen” met een duidelijke vraagstelling, die per leeftijdscategorie inzicht moet geven in de huidige én de gewenste woonsituatie. Bouwen naar behoefte is het credo. Inmiddels zijn er al meer dan 530 reacties binnen gekomen.

Woont u in Haarle, of heeft u in Haarle gewoond en wilt u graag terug naar Haarle? Ga dan naar https://haarle.com/wonen en vul de enquête in. Dit kan tot 22 februari aanstaande.

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *