De scholen waren lange tijd gesloten en ook nu is de situatie verre van normaal. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van kinderen? Voor úw kind? Is er een achterstand ontstaan? Of kunnen we dat niet zo noemen, nu elk kind dezelfde periode niet naar school is geweest? 

Allereerst: petje af voor alle ouders die ineens én thuis aan het werk gingen én hun kinderen moesten gaan helpen met het schoolwerk. Een hele klus om dat allemaal georganiseerd te krijgen thuis.
Ouders die in die weken met hun neus op het schoolwerk van hun kind zaten, zagen hoe moeilijk hun kind het soms had met bijvoorbeeld het rekenen, begrijpend lezen of met spelling. Vanuit die zorg kregen ze bij Obalo van diverse kanten de vraag: “Loopt mijn kind nu een leerachterstand op?”. 

Als we spreken over een achterstand, dan leggen we de prestaties van een kind langs een meetlat. Bijvoorbeeld: kunnen ze wat andere kinderen ook kunnen op dezelfde leeftijd. Dat is eigenlijk altíjd al een bijzondere situatie. Want kinderen ontwikkelen zich natuurlijk nooit allemaal op hetzelfde tempo. De enig juiste meetlat is dan ook: ontwikkelt mijn kind zich maximaal volgens zijn eigen mogelijkheden? En dat zal niet bij elk kind helemaal zijn gelukt. De meeste kinderen hebben in deze periode andere dingen geleerd dan ze normaal op school zouden leren. Veel ouders zijn creatiever bezig geweest met hun kinderen of hebben veel spelletjes gedaan (en daar leer je superveel van!).

Er zijn kinderen die netjes de opdrachten van school hebben gedaan en zo best wat hebben kunnen leren.  Misschien minder dan anders op school, maar dat pikken ze zo weer op als de situatie weer normaal is.
Ook zijn er kinderen die juist thuis helemaal opbloeien. Minder druk, zelf dingen mogen uitvogelen, lekker veel lezen of met de handen of buiten bezig zijn zorgt bij deze kinderen voor een juist grotere leerontwikkeling dan anders.

Tenslotte zijn er kinderen bij wie het allemaal al lastig was op school met een of meer schoolvakken. Die thuis moeilijk aan het werk te krijgen zijn of die meer of andere uitleg nodig hebben dan hun ouders kunnen bieden. Bij deze kinderen verloopt de schoolontwikkeling al minder vlot. En nu, in deze bijzondere situatie, versterkt zich dat.

Obalo helpt al 18 jaar kinderen en jongeren die op school moeite hebben met een of meer schoolvakken. Bij hen is vaak sprake van een “achterstand” ten opzichte van wat iedereen van hem of haar verwacht. Er lijkt meer in te zitten dan eruit komt. Op de vraag “Loopt mijn kind nu een achterstand op?” is dus niet zomaar antwoord te geven. Er is in elk geval wel sprake van een nieuwe uitgangssituatie. De verschillen tussen kinderen zullen naar verwachting nog groter zijn geworden. En dat vraagt maatwerk voor een grote groep leerlingen. Voor hen is het belangrijk om de breinvaardigheden en de basiskennis te versterken, zodat ze een goed fundament hebben om verder op te bouwen. Zodat ze in de komende schooljaren zo min mogelijk last gaan krijgen van deze vreemde schoolperiode.

“Bij de leerlingen van Obalo, die nu online begeleiding van ons krijgen, merken we dat ze baat hebben bij de extra begeleiding. Ze geven aan dat ze er steun aan hebben dat we heel gericht met hen werken aan wat ze zo lastig vinden. En ze kijken uit naar de spelletjes die we nog steeds “gewoon” doen. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat deze kinderen straks min of meer gewoon verder kunnen. Wij blijven er daarom zijn voor alle leerlingen, die hulp nodig hebben in hun leerontwikkeling. Online zolang dat nodig is. En daarna ook weer “live”.”

Wilt u even (gratis) sparren over het leren van uw kind? Laat het weten via www.obalo.nl. 

Obalo
Drostenkamp 1a
8101 BX  Raalte
0572-850400
www.obalo.nl
info@obalo.nl

Door Redactie