HEINO – In Heino zijn diverse werkgroepen actief bezig met het ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke structuur van Heino. Infrastructuur, mobiliteit en verkeersveiligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Ook bij dit onderwerp wil GemeenteBelangen uitdrukkelijk niet voorschrijvend zijn: ‘Wat vinden jullie van onze plannen’, maar de ideeën die hier beschreven staan ter inspiratie delen met belanghebbenden.

Het is de leefomgeving van de inwoners van Heino: daarom bepalen deze wat zij wellicht meenemen uit onderstaande ideeën.

Wegenpatroon

Het wegenpatroon van Heino is oorspronkelijk stervormig, gericht op het centrum. De Canadastraat, Raalterstraat en Zwolsestraat zijn de belangrijkste uitvalswegen. Daarop sluiten wegen naar de dorpen rondom Heino aan. In 1984 werd de rondweg oostelijk om Heino (N35) aangelegd.

Kaart Infrastructuur Heino. foto 1

Verkeersfuncties

In Heino kunnen verkeersstromen beter gescheiden worden. Nu rijdt er o.a. veel vrachtverkeer via de Zwolseweg en Van der Capellenweg richting Lemelerveld. Dit brengt veel verkeersonveilige situaties met zich mee. GemeenteBelangen pleit met de uitbreiding van het bedrijventerrein Blankenfoort voor de aanleg van een weg tussen de L.J. Costerstraat en de Lemelerveldseweg, parallel aan de N35. Zie hiervoor bovenstaande kaart. De aanleg van deze weg biedt de volgende voordelen:

  • Vrachtverkeer richting Lemelerveld zal niet meer over de Zwolseweg en Van der Capellenweg rijden.
  • Deze weg kan dienen als ontsluiting van de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort.
  • Daarnaast moet de L.J. Costerstraat, op het industrieterrein, worden ingericht naar deze nieuwe functie.

Voorstel voor een naam van de nieuw aan te leggen weg: Nieuwstad, de historische veldnaam voor dit gebied.

Dichtslippen van de wegen

In de toekomst moeten vertragingen die een automobilist ondervindt door te veel verkeer bij de aansluitingen Heino-Noord en -Zuid voorkomen worden. GemeenteBelangen ziet graag dat Rijkswaterstaat de N35 opwaardeert tot stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen Heino-Noord en -Zuid.

Opwaardering invalswegen

De invalswegen van Heino geven de eerste indruk van het dorp. Deze wegen hebben echter achterstallig onderhoud en hebben een rommelig beeld. GemeenteBelangen vindt dat de Zwolseweg, Dorpsstraat, Canadastraat en de Raalterstraat moeten worden opgewaardeerd tot aantrekkelijke lanen, met inpassing van de hoge bomenrijen die al aanwezig zijn.

Verkeersveiligheid

GemeenteBelangen wil de verkeersveiligheid in Heino verbeteren en wil dit op de volgende manieren bewerkstelligen (zie onderstaande kaart):

  • op alle wegen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u;
  • de aanleg van verhoogde plateaus op de t-splitsingen van de Canadastraat met de Vlaminckhorstweg en de Paalweg;
  • de aanleg van een verhoogd plateau op de t-splitsing van de Dorpsstraat en de Brinkweg, plus de verhoging van het plateau op de t-splitsing van de Dorpsstraat en de Schoolstraat;
  • onderzoek naar eenrichtingsverkeer in het centrum van Heino ten behoeve van een rustiger en veiliger verkeersbeeld.

Kaart Maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen in Heino foto 2

Door Redactie