– zaterdagmiddag 15 april –

Heino – Heino Vocaal bestaat 100 jaar en op zaterdagmiddag 15 april wordt nu een jubileumconcert gegeven o.l.v. de huidige dirigent Joan Jonkman uit Zwolle. Heino Vocaal is voortgekomen uit de Chr. Gemengde Zangver. ‘Looft den Heer’. In 2012 tijdens het 90 jarig bestaan werd dit een feit. Heino Vocaal is een kleinkoor
en is nog springlevend. Het programma voor het jubileumconcert bestaat uit werken van Mozart, Rheinberger en Gjeilo. Organist tijdens dit gebeuren in de Nicolaaskerk – wat om 15.00 u. begint – is Henk Linker en de pianist zal zijn Marijn Siero.Algehele leiding Joan Jonkman, een geboren Heinose!

De Chr. Gemengde zangvereniging Looft den Heer – en later Heino Vocaal – werd opgericht op 1 oktober 1922. I.v.m. met de bekende Open Muziekestafette Heino werd het jubileumconcert uitgesteld.
Begin oktober is altijd de Open Muziekestafette Heino. 
In 1929 werd voor het eerst een zangconcours bezocht in Apeldoorn en met als directeur Schotanus uit Zwolle. Vele 1e prijzen werden nadien behaald in o.a. Urk, Oldemarkt. Steenwijkerwold.
Een ‘concoursjager’ was directeur Brouwer uit Hattem. Grote successen werden behaald in de vijftiger/ zestiger jaren.
Op concours gaan op 2e Pinksterdag of op Hemelvaartsdag was voor de leden geen probleem.
En werd er een 1e prijs behaald dan was de ontvangst zeer groots. De muziekvereniging Ons Genoegen wachtte het succesvolle koor op bij de melkfabriek of Lustoord aan de andere kant van Heino. 
In optocht ging het dan naar het centrum van het dorp.

Liedboek van de kerken

In 1973 werkte Looft den Heer mee aan de tot standkoming van het Liedboek voor de kerken. O.l.v. Rein Bakker werden diverse liederen ingezongen welke op de LP werden vastgelegd. Rein Bakker was leraar aan het Muzieklyceum in Zwolle. Het was een pietje secuur. Hij kon lange tijd bezig zijn met een koraal. Iedere noot moest volkomen raak zijn.

Een halve repetitie kon hij bezig zijn met ‘Aller Augen warten auf Dich, Herr’ !
Ook werd meegewerkt aan Radio uitzendingen b.v. in 1989: Te Deum Laudamus van Kees Deenik. 
Dirigenten die passeerden tijdens die 100 jaar waren onder meer: H. Schotanus, H. Exel, H. Brouwer, Riet Zijlstra – Witteveen, Marco Hup, dhr. Keilholtz, Willem Jan van Asselt, Harm Jansen en de huidige dirigent Joan Jonkman. 
Nu is de ‘roepnaam’ dirigent.

De gezag verhoudingen toen lagen anders. De leiding van een koor of harmonie of fanfareorkest was in handen van een directeur. 
Joan Jonkman is nu de dirigent, een dochter van de Heinoer Flip Jonkman. Een mooi muzikaal programma is vastgesteld. Zeer levendig is het ‘Alma Dei Creatoris’ van Mozart. Een heerlijk nummer om te zingen aldus enkele koorleden.

Het ‘Stabat Mater’ van Rheinberger is al eens eerder uitgevoerd. Verder komt voorbij ‘All things bright and beautiful’ van Rutter. In het Frans wordt gezongen ‘Dirait-on’ !! Een speciale uitvoering zal zijn ‘The Rose’ van Gjeilo.
Op zaterdagmiddag 15 april zal het concert aanvangen om 15.00 u. in de Nicolaaskerk. Kaarten 15 Euro. In de voorverkoop 12.50 Euro bij de Readshop en via de koorleden. Receptie na afloop.

Door Redactie