Het groot onderhoud aan de N348 is op 1 december 2023 afgerond. Er zijn nog aanvullende werkzaamheden die vanwege de hevige regenval eind vorig jaar niet eerder konden worden uitgevoerd. Daarnaast hebben de weggebruikers gemerkt dat het asfalt op de rotonde Spanjaardsdijk begint af te brokkelen. Binnenkort wordt het asfalt daar hersteld.

Schade asfalt rotonde Spanjaardsdijk

In oktober 2023 is de rotonde Spanjaardsdijk grondig gerenoveerd. De asfaltconstructie is vernieuwd, waarbij er eerst twee lagen oud asfalt zijn verwijderd en vervolgens twee nieuwe asfaltlagen zijn aangebracht. Helaas is gebleken dat de toplaag van 3 centimeter niet aan de gestelde eisen voldoet, omdat er al snel schade is ontstaan.

Wat is er gebeurd?

Steentjes in het asfalt laten los waardoor er schade aan de toplaag ontstaat. Aanvankelijk leek de schade beperkt te blijven tot een klein gebied. In december 2023 heeft aannemer BAM Infra B.V. maatregelen genomen om verdere schade te voorkomen, door een soort pleisters aan te brengen. In de afgelopen tijd heeft de schade zich verder uitgebreid. Naar aanleiding daarvan heeft BAM Infra B.V. nader onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de schade.

Onderzoek aannemer BAM Infra B.V.

Aannemer BAM Infra B.V. heeft geconcludeerd dat er een storing is opgetreden in het productieproces van het asfalt. Deze storing heeft ervoor gezorgd dat er onvoldoende binding is ontstaan tussen de steentjes en de bitumen.

Wat zijn bitumen?

Bitumen is het bindmiddel in het asfaltmengsel dat ervoor zorgt dat de steentjes, het zand en de vulstof bij elkaar blijven. Door de storing komen de steentjes, vooral onder druk van zwaar vrachtverkeer, los uit de toplaag. Dit probleem doet zich voor over de hele rotonde, met name in de rijsporen; de plekken waar het verkeer rijdt.

Reparatie en planning

Om het probleem aan te pakken, is de enige oplossing om de gehele toplaag van de rotonde te vervangen. Met behulp van een freesmachine wordt de oude toplaag verwijderd en vervolgens een nieuwe toplaag aangebracht. Daarna zal de markering opnieuw worden aangebracht.

Dat betekent dat de rotonde vrij van verkeer moet zijn als de herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Daarom zal de rotonde opnieuw tijdelijk worden afgesloten. Dat heeft gevolgen voor het dagelijkse verkeer op dit punt. Met de gemeente Deventer en BAM wordt de exacte datum en de manier waarop dit zal gebeuren afgestemd. Ook vindt er afstemming plaats met het Deventer Ziekenhuis en andere belanghebbenden. Dit is nodig omdat er ook werkzaamheden, vanaf 5 februari aanstaande, gepland staan aan de fietspaden langs de Spanjaardsdijk. De planning is dat de herstelwerkzaamheden binnen nu en zes weken worden uitgevoerd.

Veiligheid en hinder 

De provincie Overijssel heeft als prioriteit dat totdat het is opgelost de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Daarom inspecteren weginspecteurs dagelijks de situatie en worden de losgekomen steentjes regelmatig verwijderd. Daarnaast zijn er voor de weggebruikers waarschuwingsborden geplaatst.

Bron: provincie Overijssel 

Door Redactie