Hoogeboom Raalte draagt sinds enkele jaren nadrukkelijk bij aan de circulaire economie. “De nieuwe manier van slopen is hergebruiken”, zegt bedrijfsleider Simon Harmens. “Met tussenstappen werken we toe naar 100 procent hergebruik in 2050. Dat betekent dat we dan op geen enkele manier meer nieuwe grondstoffen gebruiken voor onze bedrijfsvoering. Zo proberen we zowel onze klanten als onze eigen medewerkers bewust te maken van een circulaire aanpak.”

Naast het kantoor en werkplaats aan de Boeierstraat kent Hoogeboom Raalte een locatie aan de Stobbenbroekerweg. Die omvat een afvalbrengstation, een betonstation en de circulaire hub, oftewel de loodsen waar herbruikbaar materiaal ligt opgeslagen. Deze locatie illustreert hoe Hoogeboom Raalte de gestelde duurzaamheidsdoelen nastreeft. Hier wordt het aangevoerde afval naar soort gescheiden. De deelstromen worden afgevoerd naar verschillende bewerkers, maar Hoogeboom vormt ook zelf puin om tot menggranulaat, reinigt asbesthoudende grond en versnippert hout.

Simon Harmens is binnen Hoogeboom Raalte verantwoordelijk voor de aansturing van het recyclingproces en de circulaire hub. “Onze deelname aan de Rabobank Challenge in 2018 maakte voor onszelf inzichtelijk hoe we als sloopbedrijf kunnen bijdragen aan een circulaire economie”, vertelt hij. “In lijn met de doelstellingen van de rijksoverheid werken we toe naar 50 procent hergebruik in 2030 en 100 procent in 2050. De aangeleverde grondstoffen worden in de circulaire economie volledig hergebruikt, zonder restafval.”

Circulaire sloop
Naast andere doelstellingen – emissiearme motoren, zonnepanelen op panden, nieuwe medewerkers uit het zogeheten doelgroepenregister (voorheen Wajong) – heeft Hoogeboom twee speerpunten: het recyclen van beton naar herbruikbaar betongranulaat en het creëren van een soort marktplaats voor sloopafval dat meteen herbruikbaar is voor bedrijven en particulieren. Te denken valt aan complete deuren, balken en kozijnen uit een sloopobject, maar ook isolatiemateriaal, hout, bakstenen en dakpannen.

In de grote loods, waar de materialen gescheiden liggen opgeslagen, wijst Harmens op een compleet kozijn dat afkomstig is van de voormalige huisvesting van het Agnieten College, een middelbare school in Nieuwleusen. “Dit materiaal is nog goed bruikbaar, maar het formaat moet maar net aansluiten op het ontwerp van de architect. Het is echt een zoektocht om het materiaal op de juiste manier en op de juiste plek te kunnen inpassen.”

Toch is dat gelukt: bij de circulaire sloop van het voormalige Agnieten College werd gemiddeld 96 procent aan hoogwaardig hergebruik gerealiseerd: 87 procent voor hout, 92 voor glas, 96 voor staal en 100 voor beton. Harmens: “Bedrijven staan gelukkig in toenemende mate open voor circulaire bouw. Een aanzienlijk deel van het materiaal dat vrijkwam bij dit schoolgebouw is bijvoorbeeld hergebruikt bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand van RPP Recycling in Nieuwleusen, vaak in de oorspronkelijke functie.”

Herbruikbaar beton
Ook het terugleveren van betonafval in de vorm van granulaat, zand, cement of grind is een ingewikkeld proces. “Bij recycling streven we naar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Het gerecyclede materiaal moet van vrijwel gelijkwaardige kwaliteit zijn. Dat betekent dat het bronmateriaal goed schoon moet zijn en geen zand, puin, baksteen of ander restmateriaal mag bevatten. De fracties die je overhoudt worden daarom machinaal helemaal schoon geschuurd. Dat is geen gemakkelijke techniek. Mensen en bedrijven hebben vaak het idee van gerecycled, dus tweedehands, materiaal goedkoop moet zijn. Maar in feite is het leveren van hoogwaardig gerecycled beton een ingewikkelder proces dan de productie van nieuw beton.”

Materialenhub
Daarnaast heeft Hoogeboom een materialenhub opgezet: een vindplaats van gebruikte bouwmaterialen die zijn vrijgekomen bij de demontage van objecten als woningen en bedrijfspanden. “Via onze website hebben we letterlijk een marktplaats opgezet met een overzicht van onze voorraden en beschikbare objecten”, legt Harmens uit. “Je kunt er filteren op zoekfuncties en er staan foto’s, afmetingen en prijzen bij. Het aanbod varieert van balken en kozijnen tot soms zelfs een complete kapschuur. Tot dusver zijn het vooral ondernemingen en klusbedrijven, maar ook voor particulieren is dit een markt met potentie, vanwege de gunstige prijs ten opzichte van nieuw materiaal. Ook voor de opdrachtgever is deze aanpak interessant, want hij deelt mee in de opbrengst.”

Hoewel veel bedrijven al ernst maken met de circulaire economie, valt nog een wereld te winnen, vindt Harmens. “Met name de recycling van de minerale component van bouw- en sloopafval is in Nederland nog maar nauwelijks van de grond gekomen. Bewerkt bouw- en sloopafval verdwijnt veelal in nuttige toepassingen in de wegenbouw, maar slechts een paar procent van de productie keert terug in bouwkundige toepassingen zoals constructief beton. In de baksteenindustrie wordt zelfs nog nauwelijks werk gemaakt van recycling. We hopen daar met onze initiatieven verbetering in te brengen.”

Hoogeboom Raalte Afval & recycling: Stobbenbroekerweg 16, Raalte
Werkplaats & kantoor: Boeierstraat 5, Raalte
t. 0572 – 352250
e. raalte@hoogeboom.nl
w. www.hoogeboom.nl

Door Redactie