De N35 is een belangrijke weg. Toenemende verkeersdrukte en veel kruispunten zorgen voor vertragingen en onveilige situaties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de provincie Overijssel een verkenning gestart voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Daarin onderzoeken ze mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. De gemeente Raalte is ook bij deze verkenning betrokken.

Op 8 februari organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte van 18.30 uur tot 21.00 uur. Belangstellenden krijgen een nadere toelichting over het project en het proces van de verkenning. Je kunt zonder aanmelding binnenlopen. Betrokkenen geven uitleg over het project, het proces van de verkenning en beantwoorden vragen.

Meer informatie over het project vind je op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar kun je je zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning kun je meegeven via mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl.

Bron: gemeente Raalte, foto: Pexels 

Door Redactie