Inwoners uit Overijssel zijn op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur welkom om met Statenleden in gesprek te gaan over de voorgenomen Omgevingsverordening en inpassing zon en wind.

Dit energiebeleid van Overijssel heeft ter inzage gelegen. De inloopavond maakt het mogelijk om uitgebreid met Statenleden hierover te spreken. De inloopavond is een nieuw initiatief van Provinciale Staten. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is gewenst.

De inloopavond is bedoeld om inwoners in contact te brengen met Statenleden die een besluit moeten nemen over het energiebeleid van Provinciale Staten. De avond biedt deelnemers de mogelijkheid om zonder tijdsdruk ontspannen met elkaar het gesprek aan te gaan.

Zij kunnen hun visie, aandachtspunten, kansen en zorgen die er zijn met betrekking tot de plannen voor zon en wind meegeven aan de Statenleden. Dat maakt dit moment anders dan bijvoorbeeld een inspraakmoment waarbij een inwoner niet meer dan vijf minuten heeft om haar of zijn punt te maken. Provinciale Staten vragen belangstellenden om zich vooraf aan te melden door een mail te sturen naar statengriffie@overijssel.nl.

Thematafels

Om tijdens de inloopavond zo veel mogelijk onderwerpen te kunnen bespreken, maken Provinciale Staten gebruik van verschillende tafels. Per tafel kan een thema worden aangekaart. De te bespreken thema’s zijn Afstandsnorm, Zon, Gezondheid, Lokaal eigendom en Algemeen. Met deze opzet menen Statenleden het gesprek met inwoners zo goed mogelijk te kunnen voeren. Het staat bezoekers uiteraard vrij om een ander thema ter sprake te brengen over het energiebeleid. Dat kan bijvoorbeeld aan de tafel met het thema ‘Algemeen’. Uitgangspunt voor Statenleden is dat inwoners zich welkom voelen om inzichten te delen. Ook gedeputeerde Tijs de Bree (Energietransitie) en enkele ambtenaren zijn aanwezig voor inhoudelijke ondersteuning.

Inspreken mogelijk

Inwoners die aan de inloopavond op 3 juli deelnemen, behouden net als elke andere belangstellende de mogelijkheid om vijf minuten in te spreken over de omgevingsverordening in de Statencommissie Milieu & Energie. Gezien de grote belangstelling maakt de Statencommissie Milieu & Energie hiervoor extra tijd vrij op 18 september. Op deze dag is zowel ’s ochtends als ’s middags gelegenheid tot inspreken. Meer details zoals tijden volgen na de zomer.

Definitief besluit

Na de inloopavond van 3 juli en het horen van de insprekers op 18 september, bespreken de Statenleden van de Statencommissie Milieu & Energie het voorgelegde Statenvoorstel. Uiteindelijk nemen Provinciale Staten in de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober een definitief besluit over het energiebeleid. Dat gebeurt door aan het eind van deze vergadering over de omgevingsverordening te stemmen. Zodra een meerderheid van de aanwezige Statenleden instemt met de omgevingsverordening, is deze aangenomen.

Tijd & locatie

De inloopavond start om 19:00 uur in het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan via statengriffie@overijssel.nl tot 24 juni. De bijeenkomst is openbaar, maar niet op afstand te volgen. Vertegenwoordigers van de pers zijn eveneens welkom.

 

Door Redactie