De hoogspanningslijnen in Raalte Zuid gaan de grond in. Ook wordt het elektriciteitsnet verbeterd en versterkt. Na deze werkzaamheden richt de gemeente de groene strook onder de huidige hoogspanningslijnen opnieuw in. Op 30 oktober is er een inloopbijeenkomst voor de buurt.

Wethouder Breun Breunissen: “We gaan graag met omwonenden in gesprek over de plannen. Daarom houden we 30 oktober een inloopbijeenkomst in wijkcentrum het Centraal Hart aan de Jan van Arkelstraat 15. Geïnteresseerden kunnen tussen 14.00 – 15.00 uur en 19.30 – 21.00 uur binnenlopen.”

Wat gaat er gebeuren?

Nadat de kabels onder de grond liggen richt de gemeente de groenstrook tussen de Westdorplaan en de Nieuwe Deventerweg opnieuw in. Het opvangen van regenwater is daarbij een belangrijk onderdeel. Zo neemt wateroverlast na hevige regenbuien af. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat jong én oud straks kan genieten van het groene gebied. Daarom is er extra aandacht voor een dementievriendelijke inrichting.

Klankbordgroep

Wil je betrokken worden bij de uitwerking van de plannen? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Deze groep komt een paar keer bij elkaar om mee te denken, praten en adviseren.

Aanmelden kan tijdens de inloopbijeenkomst of online via www.raalte.nl/groenzone-langkamp.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de herinrichting op www.raalte.nl/groenzone-langkamp

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie