Inwoners van Raalte en Heino hebben massaal hun input gedeeld over de groei van Raalte en Heino. Zo is de vragenlijst door 2262 mensen ingevuld, zijn er 144 gesprekken op straat gevoerd en hebben vijf personen deelgenomen aan een diepte-interview. De gemeente heeft hiermee een beeld van de zorgen die er leven en de kansen die inwoners zien.

Wethouder Alexander Kreule: “We zijn overweldigd door de actieve betrokkenheid en de vele reacties van inwoners. Het is duidelijk dat groei leeft. Daarom ben ik ontzettend blij dat zo veel mensen de moeite hebben genomen om hun input met ons te delen.”

Wat vinden inwoners belangrijk?

Inwoners kijken verschillend naar groei. Zo zijn er mensen die groei toejuichen, mensen die zorgen over groei delen en mensen die geen mening hebben.

Groei is goed

Wanneer mensen positief zijn over groei, is dit omdat zij de noodzaak van meer woonplekken zien. Dit gaat over alle voorkomende woningtypen. Van huizen en appartementen tot woonwagenstandplaatsen en studio’s. Ook vragen zij aandacht voor woningen voor starters en ouderen.

Zorgen over groei

Er bestaan ook zorgen over groei. Deze zorgen gaan over de druk op de voorzieningen, zoals scholen en huisartsen. Mensen geven aan zorgen te hebben over het behouden van het ‘dorpse karakter’ van Heino en Raalte. Deze zorg geldt ook voor het aanpassen aan de identiteit van het dorp van mensen die van buiten de gemeente komen wonen in Raalte of Heino. Ook wordt de duurzaamheid als aandachtspunt meegegeven.

Geen voorkeur over groei

Niet altijd hebben mensen een sterke mening over groei. Zij hebben het antwoord ‘geen voorkeur’ gegeven. In de gesprekken en interviews geven mensen aan het soms gewoon niet te weten, hun eigen mening ondergeschikt te vinden aan die van experts of het algemene belang voorop te stellen.

Wat doet de gemeente met de input?

De gemeente heeft niet alleen advies gevraagd aan inwoners. Belanghebbenden, zoals huisartsen, scholen en netbeheerders hebben ook meegedacht. Deze input geeft de gemeente mee voor de groeibeelden die nu voor Raalte en Heino gemaakt worden. In een groeibeeld wordt de vraag beantwoord op welke locaties, voor welke doelgroep en onder welke voorwaarden wonen en werken mogelijk is. De groeibeelden zijn in het voorjaar van 2024 beschikbaar.

Alles over groei

Ga naar raalte.nl/groei voor alle informatie over de groei van de gemeente Raalte.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie