Op 11 mei werd Jennie Pruim tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Heemkunde Omheining, benoemd tot erelid.

In 1980 stond Jennie Pruim aan de wieg van Omheining. Al 41 jaar zet zij zich met hart en ziel in voor de vereniging. Vanaf de oprichting tot september 2012 was zij secretaris van het bestuur. Als archivaris en lid van de werkgroep documentatie bouwde Jennie voor Omheining een volledig archief op met foto’s, krantenknipsels en andere documenten die regelmatig worden gebruikt voor historische onderzoek en als bron voor interne en externe publicaties. Zelf publiceert Jennie regelmatig artikelen over de historie van de voormalige gemeente Heino in het contactblad OmHeino. Ze is coauteur van de Canon van Heino.

Mede door de inzet van Jennie is Omheining nu een bloeiende verenging met meer dan 800 leden.

Op de bijgevoegde foto staat Jennie Pruim afgebeeld met de oorkonde die bij het erelidmaatschap hoort.

Door Redactie