Iedereen kent wel iemand die zich op een bijzondere wijze inzet voor de samenleving. Het is geweldig om die persoon eens echt in het zonnetje te zetten en te waarderen voor alle inzet. Dat ervaren we ieder jaar tijdens de Lintjesregen en als de burgemeester bij een bijzondere gelegenheid iemand een onderscheiding mag uitreiken. Voordat het zover is, moet er natuurlijk iemand zijn die de eerste stap zet voor het indienen van een aanvraag. Vaak is het iemand uit de directe omgeving; familie, een collega, medebestuurslid of een vriend die de inzet ziet en de aanvraag voor een onderscheiding in gang zet.  

Een voorbeeld
Tijdens de Lintjesregen van 2019 is mevrouw Tonnie Van der Sligte onderscheiden voor haar inzet voor Nieuw Heeten. Als freelance correspondent voor het regionale dagblad schreef zij in het bijzonder over het dorp en bracht zodoende het dorps- en verenigingsleven voor het voetlicht, waardoor bezoekersaantallen voor evenementen toenamen. Daarnaast was zij betrokken bij parochiële Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerkgroepen (MOV) en vrijwilliger bij de Wereldwinkel Raalte. Nog altijd is zij betrokken bij de Algemene Hulpdienst van de gemeente Raalte en De KR8 van Raalte.

Hoe meer, hoe beter
Het is een flinke klus om een aanvraag voor Koninklijke Onderscheiding in te dienen. Toch zou het mooi zijn als er in onze gemeente, net als voorgaande jaren, veel mensen een lintje krijgen. Bij de Lintjesregen in 2019 reikte burgemeester Martijn Dadema aan vijf inwoners van onze gemeente een onderscheiding uit. Daarnaast heeft de burgemeester dit jaar, tot nu toe, aan twee inwoners tijdens een bijzondere gelegenheid een onderscheiding mogen uitreiken. 

——————

Iemand voordragen?
Dan zijn de volgende zaken van belang:

1.
Een lintje, ofwel een Koninklijke Onderscheiding is een blijk van waardering voor mensen die zich inzetten voor de samenleving. Iedereen in Nederland kan een lintje verdienen door iets bijzonders te doen voor de samenleving (bijvoorbeeld als vrijwilliger op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg). Iemand kan ook een lintje verdienen door een betaalde baan op een bijzondere manier in te vullen. Bijvoorbeeld door dingen te doen die veel verder gaan dan wat normaal is voor iemand in de functie. Die werkzaamheden moeten dan niet alleen goed zijn voor de onderneming of instelling waar iemand werkt, maar ook voor de samenleving. 

2.
De kandidaat zet zich al minstens 15 jaar lang voor de samenleving in. De activiteit beschrijft u in de aanvraag en u gaat op zoek naar mensen die de aanvraag ondersteunen. 

3.
U dient een aanvraag (voorstel) in bij de gemeente waar de kandidaat woont.

4.
Op www.lintjes.nl vindt u informatie over het aanvragen van een lintje. Daar vindt u ook het digitale aanvraagformulier. 

5.
Neem voordat u begint met de aanvraag eerst contact op met de adviseur Koninklijke Onder­scheidingen van de gemeente Raalte: Herma Emmink. Dat kan telefonisch via 0572 – 347 408 of per e-mail via herma.emmink@raalte.nl. Zij kan samen met u een inschatting maken of de aanvraag kansrijk is. Ook kan zij u tips geven over hoe u de aanvraag compleet krijgt. 

6.
Begin op tijd! Aanvragen voor een onderscheiding tijdens de Lintjesregen 2020 moet u voor 1 juli 2019 compleet (inclusief ondersteuningsverklaring) inleveren. Een aanvraag voor de uit­reiking van een onderscheiding bij een bijzondere gelegenheid moet in ieder geval zes maanden vóór de uitreikingsdatum compleet bij de gemeente aangeleverd zijn. 

——————–

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
0572 – 347799
www.raalte.nl
info@raalte.nl

Door Redactie