Iedereen kent wel iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de samenleving. Het is geweldig om die persoon eens echt in het zonnetje te zetten en te waarderen voor alle inzet. Dat ervaren we ieder jaar tijdens de Lintjesregen en als de burgemeester bij een bijzondere gelegenheid iemand een onderscheiding mag uitreiken. Voordat het zover is, moet er natuurlijk iemand zijn die de eerste stap zet voor het indienen van een aanvraag. Vaak is het iemand uit de directe omgeving; familie, een collega, medebestuurslid of een vriend die de inzet ziet en de aanvraag voor een onderscheiding in gang zet. 

Een voorbeeld
Aan het einde van 2017 werd Henk Roeke uit Heino onderscheiden. Deze supervrijwilliger zet zich al vele jaren in voor de tafeltennisvereniging in Heino. Dankzij hem is deze vereniging één van de grootste tafeltennisverenigingen in oost Nederland en staat er een prachtig clubgebouw, het Roekenest, dat ook door andere verenigingen in het dorp wordt gebruikt.

Hoe meer hoe beter
Het is een flinke klus om een aanvraag voor Koninklijke Onderscheiding in te dienen. Toch zou het mooi zijn als er in onze gemeente, net als voorgaande jaren, veel mensen een lintje krijgen.

Bij de Lintjesregen in 2017 reikte burgemeester Martijn Dadema aan 8 inwoners van onze gemeente een onderscheiding uit. Daarnaast kon de burgemeester in 2017 aan 9 inwoners onderscheidingen uitreiken tijdens een bijzondere gelegenheid.

Iemand voordragen?

Dan zijn de volgende zaken van belang:

  1. Een lintje, ofwel een Koninklijke Onder-scheiding is een blijk van waardering voor mensen die zich inzetten voor de samenleving. Iedereen in Nederland kan een lintje verdienen door iets bijzonders te doen voor de samenleving (bijvoorbeeld als vrijwilliger op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg).
    Iemand kan ook een lintje verdienen door een betaalde baan op een bijzondere manier in te vullen. Bijvoorbeeld door dingen te doen die veel verder gaan dan wat normaal is voor iemand in die functie. Die werkzaamheden moeten dan niet alleen goed zijn voor de onderneming of instelling waar iemand werkt, maar ook voor de samenleving.
  2. De kandidaat heeft zich over een periode van 15 tot 20 jaar gedurende een groot aantal uren voor de samenleving ingezet. De activiteiten beschrijft u in de aanvraag en u gaat op zoek naar mensen die de aanvraag ondersteunen.
  3. U dient een aanvraag (voorstel) in bij de gemeente waar de kandidaat woont.
  4. Op www.lintjes.nl staat veel informatie over het aanvragen van een lintje. Daar vind u ook het digitale aanvraagformulier.
  5. Neem voordat u begint met het aanvragen eerst contact op met de adviseur Koninklijke Onderscheidingen: Cisca van Doesum. Dat kan telefonisch 0572 – 347 799 of via e-mail cisca.van.doesum@raalte.nl. Zij kan samen met u een inschatting maken of de aanvraag kansrijk is, voordat u aan de slag gaat. Ook kan zij u tips geven hoe u de aanvraag compleet kunt krijgen.
  6. Begin op tijd! Aanvragen voor een onderscheiding tijdens de Lintjesregen 2019 moet u voor half juni 2018 compleet (inclusief ondersteuningsverklaringen) inleveren. Een aanvraag voor de uitreiking van een onderscheiding bij een bijzondere gelegenheid moet in ieder geval 6 maanden vóór de uitreikingsdatum compleet bij de gemeente aangeleverd zijn.

Door Redactie