Mantelzorgondersteuning Carinova verzorgt een serie van zes bijeenkomsten over de ‘Kracht van de Herinneringen’ in het Centraal Hart, het wijkcentrum van woonservicegebied Raalte Zuid. Deze vinden plaats op 8, 15 en 22 maart en 5, 12 en 19 april. Deelname is inclusief lunch en het is geheel gratis.

In het voorjaar van 2018 start Carinova met een serie van zes bijeenkomsten voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. In totaal zal er plaats zijn voor zes koppels. Een prachtig initiatief waarbij mensen (met)- (in) een beginstadium van dementie in hun kracht komen te staan en mantelzorgers handreikingen krijgen geboden. Herkent u zich in deze situatie? Dan kunt u meer informatie opvragen of u kunt zich aanmelden via bijgaand telefoonnummer of e-mailadres.

De zes bijeenkomsten worden begeleid door Marleen Morrenhof en Annet ter Braak van Carinova, samen met twee vrijwilligers. Ieder samenzijn duurt twee uur (van 11.00 uur tot 13.00 uur). Er zal gestart worden met een kennismaking. Elke keer wordt er een thema gekozen, waarbij teruggegaan wordt in de tijd. Dit kan bijvoorbeeld ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ zijn, ‘de jaren 60/70’ of ‘de schooltijd’. Er wordt gevraagd wat men zich van vroeger kan herinneren. In groepsverband komen de meest mooie verhalen naar boven. Zo weet de één nog uit hoeveel personen de klas bestond. De ander vertelt over het schrijven met inkt. Weer iemand anders kan iets vertellen over de spelletjes op het schoolplein. Zo worden er in het eerste gedeelte van de bijeenkomst, samen met u herinneringen opgehaald. Marleen Morrenhof: “Het is erg mooi om te zien, dat deze herinneringen vaak zeer krachtig zijn. Het geeft de mensen zo’n positief gevoel. Ze raken enthousiast en weten in geuren en kleuren en vaak gedetailleerd, die tijd te herbeleven. Van het ene verhaal, komt het andere, dit geeft veel zelfvertrouwen.”

In het tweede deel splitst de groep zich op en wordt er een lunch geserveerd. De mensen in een beginstadium van dementie bereiden zelf, gezamenlijk de lunch. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren vrijwilligers en een beroepskracht, waarna zij deze samen kunnen nuttigen.

Voor de mantelzorgers wordt de lunch verzorgd, waarna ze tips en adviezen krijgen. Ook worden er ervaringsoefeningen gedaan. Deze zijn met name gericht op de beleving van mensen in een beginstadium van dementie. De mantelzorger leert zich nog beter te verplaatsen. Hoe kun je bijvoorbeeld de hoeveelheid aan prikkels beperken? Annet ter Braak geeft als voorbeeld: “Stel, de vaatwasser staat aan, de telefoon gaat én je bent ook nog eens met elkaar in gesprek. Dit kan verwarring veroorzaken en daardoor een bepaalde irritatie tot gevolg hebben. Hoe kun je dat voor­komen? Daarnaast hebben we in vorige bijeen­komsten gemerkt dat ook de mantelzorgers onderling, elkaar van tips en ideeën voorzien. Men vindt steun bij elkaar. En dat is minstens zo belangrijk.”

De zes bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: 8,15, 22 maart en 5, 12, 19 april.

Locatie: Centraal Hart in woonzorglocatie de Hart­kamp, Jan van Arkelstraat 15, Raalte.

U kunt meer informatie opvragen of zich aanmelden via telefoonnummer: 0570-518181 of via e-mail: steunpuntmantelzorg@carinova.nl.

Door Redactie