Damwanden van kunststof, kunnen we die écht gebruiken voor het versterken van onze dijken? Dat is wat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis Nederland gaan onderzoeken. 

Ze starten een proef of de bodem bij de dijkversterking IJsselwerken Zwolle-Olst zich leent voor deze kunststoffen damwanden. Damwanden van kunststof zijn duurzamer en goedkoper dan de versie van staal. Daarnaast kunnen ze met kleinere machines worden aangebracht. Het traject tussen Zwolle en Olst heeft over een lengte van maar liefst 22 kilometer damwanden nodig om het probleem van piping tegen te gaan.

Piping kan voorkomen tijdens hoogwater. Door het grote verschil in waterstand vóór en achter de dijk, ontstaan grote drukverschillen. Door die druk kan er water onder de dijk doorstromen dat zand meeneemt. Hierdoor ontstaan kleine tunneltjes (holle pijpjes) die het begin kunnen zijn van een kwetsbare plek. Om dit te voorkomen, zijn meerdere technische oplossingen mogelijk. Eén van zo’n oplossing is een kunststof damwand. Aangezien een kunststof damwand veel minder stijf is dan een stalen damwand willen de partijen eerst onderzoeken of de toepassing van kunststof damwanden mogelijk is gezien de opbouw van de bodem in dit project.

Ook meten van trillingen

Ook wordt tijdens de proef op diverse afstanden de trillingen gemeten bij het inbrengen van de wanden. Zo kan worden bepaald wat de minimale afstand moet zijn tot bebouwing. De proef zelf wordt uitgevoerd bij Paddenpol, juist op ruime afstand van bebouwing, zodat het onderzoek geen trillingen en eventuele overlast oplevert voor omwonenden.

Dijkversterking IJsselwerken

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met wateroverlast.

Het project IJsselwerken zorgt dat de dijk versterkt wordt en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. IJsselwerken is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland.

Foto (C): Demi de Kleine

Door Redactie