Op Landgoed Weleveld in Zenderen is op vrijdag 5 april de laatste boom geplant als onderdeel van het herstel van de middeleeuwse oprijlaan, de Welevelderallee. Daarnaast wordt binnenkort vijf hectare bos aangelegd op het landgoed. Het planten van deze notenboom markeert niet alleen het herstel van een historische oprijlaan, maar ook een bijdrage aan de Overijsselse Bossenstrategie.

Met steun van provincie Overijssel en onder toeziend oog van gedeputeerde Maurits von Martels en Eric Kwint, directeur van Stichting Weleveld, is de laatste notenboom aan de Welevelderallee op Landgoed Weleveld geplant.

Bijzonder herstelproject

Maurits von Martels, gedeputeerde landbouw en natuur: “Bomen zijn een onmisbaar onderdeel van onze leefomgeving en het landschap van Overijssel. Landgoed Weleveld verdient alle lof voor hun toewijding aan het vergroenen van onze provincie. Met dit bijzondere herstelproject wordt niet alleen een stuk erfgoed teruggebracht, maar ook een waardevolle bijdrage geleverd aan het behoud en de verrijking van ons natuurlijk erfgoed.”

Historische laan in oude glorie hersteld

De oorsprong van de Welevelderallee gaat terug tot 1783, toen deze imposante laan leidde naar huis Weleveld. Na de sloop van het huis in 1804 verloor de oprijlaan haar functie en werd ze omgevormd tot akkerland en bosgebied. Dankzij geavanceerde drone-technologie kon in 2018 de exacte ligging van de meer dan 500 meter lange laan worden gereconstrueerd aan de hand van oude plantgaten. Nu wordt deze historische laan in haar oude glorie hersteld met streekeigen bomen en struiken. Het herstel van de Welevelderallee is mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls voor het landschap’ van de provincie Overijssel.

Subsidie Meer Bos in Overijssel

De aanleg van vijf hectare bos wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel voor de aanleg van bos, als onderdeel van de subsidieregeling ‘Meer Bos in Overijssel’. Deze regeling biedt grondeigenaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het omvormen van grond naar bos, waarbij een deel van de kosten voor inrichtingsplannen, plantmateriaal en aanleg worden vergoed, evenals de waardevermindering van grond.

Bossenstrategie

De Bossenstrategie van Overijssel, die voortkomt uit de landelijke Bossenstrategie gericht op het tegengaan van klimaatverandering, streeft naar 10% extra bos in Overijssel. Dat komt neer op ongeveer 3.900 hectare. Het herstel van historische lanen zoals de Welevelderallee draagt niet alleen bij aan dit doel, maar bevordert ook de biodiversiteit en draagt bij aan het vastleggen van CO2.

Fotobijschrift: Gedeputeerde Maurits von Martels plant de laatste notenboom aan de Welevelderallee op Landgoed Weleveld

Bron en foto (C): Provincie Overijssel 

Door Redactie