Is de veroorzaker wel of niet aansprakelijk?

Ongelukkige samenloop van omstandigheden:
Je kunt letsel oplopen  tijdens een sport- of spelsituatie, bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd. Het is dan niet automatisch zo dat de veroorzaker aansprakelijk is voor de letselschade. De reden is dat deelnemers gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede acties van elkaar mogen verwachten. Dat wordt niet als onrechtmatig gezien maar als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat is een risico dat je neemt als je sport of aan een spel deelneemt.

Abnormaal gedrag:
Dat wordt anders als het gedrag buiten het normale risico van een sport of spel valt. Een gewone sliding tijdens een voetbalwedstrijd hoort bij het spel. Als een sliding wordt ingezet als de bal al 10 meter van de voet van de tegenstander weg is, kan dat als abnormaal gevaarlijk gedrag worden gezien. Als bij een tenniswedstrijd de bal tijdens het gewoon spelen van het spel in het gezicht van de tegenstander komt, hoort dat bij het risico van de sport. Als een speler na een misser de bal boos wegslaat en de bal raakt dan de tegenstander in het gezicht, kan dat wel leiden tot aansprakelijkheid. Het is belangrijk dat er getuigen zijn en dat de scheidsrechter de overtreding heeft bestraft. Het zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

Ongevallenverzekering:
Heeft u letsel tijdens het sporten opgelopen informeer dan bij uw sportvereniging of bond of er een ongevallenverzekering is afgesloten. Bij een voetbalvereniging is dat bijvoorbeeld via de KNVB geregeld. Een deel van de medische kosten kunnen worden vergoed. Bij blijvende invaliditeit of bij overlijden volgt ook een uitkering. Hierbij is het niet van belang of het letsel door een ander is veroorzaakt. Ook bij een ongelukkige val zonder dat er een ander bij betrokken is kan er dekking zijn op de verzekeringspolis.

Ottenschot Letselschade
Lentheweg 6
8141 EE Heino
085 48 42 107
tino.ellenbroek@ottenschot.nl
www.ottenschot.nl

Door Redactie