Nog nooit eerder was het vertrouwen van Nederlanders in de Tweede Kamer zo laag als eind vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had een kwart van de 15-plussers vertrouwen in de Kamer als geheel. Dat is het laagste niveau sinds 2012, toen het CBS dit voor het eerst onderzocht. Ook het vertrouwen in politici was met 21 procent aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

Aan het begin van de coronapandemie nam het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer juist nog flink toe. Voor het eerst stond een meerderheid positief tegenover politiek Den Haag. In het tweede kwartaal van 2020, de periode waarin de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd, had 58 procent van de Nederlanders vertrouwen in de Tweede Kamer. 44 procent sprak destijds vertrouwen uit in politici. Sindsdien is het vertrouwen vrijwel onophoudelijk gedaald.

Ook uit ander onderzoek blijkt dat de stemming over de politiek steeds negatiever wordt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde vorige maand in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven nog dat 60 procent van de Nederlanders niet tevreden is met de politiek in Den Haag. In het voorjaar van 2022 was dit nog 49 procent. Volgens het SCP zijn mensen onder meer negatief over wat de politiek bereikt: men verwijt politici, en dan met name de regering, gebrek aan daadkracht bij het oplossen van de problemen die in Nederland spelen. Ook zien ze een grote afstand tussen ‘Den Haag’ en gewone mensen.

Bron: CBS 

Door Redactie