In de zestiger jaren maakte Herman Wigbels een foto van het modderpad dat later de Churchilllaan zou worden. Daarbij zal hij op de Zwolsestraat gestaan hebben. Op dezelfde positie is de kleurenfoto enkele dagen geleden gemaakt. Het verschil is overduidelijk te zien.

Het modderige weggetje is veranderd in een keurige straat met aan de ene zijde enkele keurige bungalows terwijl rechts nog de oude gracht aanwezig is. De oude boerderij is gesloopt, evenals de Hofstede, het gebouw dat rechts op de oude foto nog goed zichtbaar is.

De Hofstede kent een lange geschiedenis. De oudste vermelding ervan dateert uit 1445 toen de havezate bewoond werd door Helmich ter Hofstede. In de daaropvolgende eeuwen zien we verschillende adellijke families als eigenaar, zoals Van Ittersum, Van Heerdt, Van Bellinckhave, Le Vasseur de Cognië (markies van Thouars), Bentinck, Van Rechteren, Rolandet, totdat het ca. 200 jaar geleden werd gekocht door de toenmalige burgemeester van Raalte Willem Stolte.

Na het overlijden van Stolte in 1851 verkocht zijn weduwe de havezathe aan Johannes Coninck Liefsting, destijds predikant in Raalte. Later wordt een andere burgemeester eigenaar van de Hofstede , namelijk Gerardus Antonius Vos de Wael. Daarna wordt het verschillende keren verkocht totdat uiteindelijk in 1920 de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren en Tuindersbond eigenaar werd. De ABTB stichtte op het landgoed een landbouwwinterschool. Heel wat leerlingen uit de verre omtrek hebben hier landbouwonderwijs gevolgd.

Midden zestiger jaren werd de oude Hofstede gesloopt, hetgeen door velen tot de dag van vandaag betreurd wordt.

De Historische Vereniging Raalte en Omstreken is opgericht om mensen bijeen te brengen die zich op een of andere manier actief bezig houden met de streekgeschiedenis in de ruimste zin van het woord, of daarvoor grote belangstelling hebben. Lid worden? Dat kan door u zich aan te melden bij de secretaris. E-mail: secretariaat@raalte-historie.nl

Door Redactie