De behoefte aan woningbouw in Heino is groot. Daarom komen er ongeveer 110 woningen bij. Samen met het dorp is hiervoor de locatie aan de Molenweg aangewezen. Oftewel: locatie Molenwijk. Op 9 december stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Dit plan ligt nu ter inzage voor bezwaar en beroep.

Zodra het bestemmingsplan on­her­roepelijk is kunnen de kavelprijzen worden vastgesteld en kan de kaveluitgifte worden gestart. Ook kan het bestek gereed worden gemaakt voor de aanbesteding van het bouwrijp maken van de bouwlocatie. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. 

De woningen in de Molenwijk
Bij het opstellen van het plan zijn omwonenden, Plaatselijk Belang Heino, stichting Duurzaam Heino, inwoners van het dorp en mogelijk toekomstige bewoners betrokken. De Molenwijk bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Woningen in diverse prijsklassen voor verschillende doelgroepen. Zowel koop als huur.

Uw eigen woning ontwikkelen
Extra bijzonder zijn de twee locaties in het plan waar ruimte is voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hier kunnen maximaal 18 woningen worden gerealiseerd. Bij CPO komen toekomstige buren samen tot een plan, waarbij ze zelf ontwikkelaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een groep starters, senioren of een groep mensen die duurzame woningen willen ontwikkelen. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen zij de beslissingen en dragen ze alle verantwoordelijkheid en risico’s zelf. Ze kiezen een architect en/of aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Dit betekent meer inspraak bij het ontwerp van de woning en meer betrokkenheid bij het bouwproces. Door zelf te ontwikkelen en te bouwen in eigen beheer, is de prijs-kwaliteitverhouding in CPO-projecten vaak gunstiger. Een CPO-project heeft vaak wel een wat langere doorlooptijd. 

Groene wijk
Het wordt een groene wijk met veel ruimte voor natuur, waterinfiltratie en ruimte om te spelen. Bijna iedere woning krijgt zicht op groenelementen, zoals een wadi of een groenstrook. De woningen worden aardgasvrij en bijna energie neutraal (BENG) gebouwd. Met Stichting Duurzaam Heino zijn er gesprekken gaande om hier een extra ‘plus’ op te zetten.

Interesse in een woning
Hoe maakt u kans op een woning in de Molenwijk? Hieronder een stappenplan.

  1. Op www.raalte.nl/woningbouw-Heino kunt u een interesseformulier invullen. Al het nieuws over de nieuwbouw in de Molenwijk krijgt u dan direct in uw mailbox. Dus ook wanneer de kaveluitgifte van start gaat. 
  2. Zodra de inschrijving voor de kavels van start gaat, kondigt de gemeente dit via een nieuwsbrief naar de geïnteresseerden aan. Maar ook via de gemeentelijke website wordt dit kenbaar gemaakt. Via internet schrijft u zich in, zodat u kunt deelnemen aan de loting.
  3. Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u hiervan een bevestiging en wordt u uitgenodigd voor de loting.
  4. U kunt tijdens de loting een kavel kiezen. Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend.
  5. Na de toewijzing van de kavel ontvangt u een optie op de kavel. Hiervoor tekent u een reserveringsovereenkomst en betaalt u een reserveringsvergoeding. 
  6. Besluit u na de optieperiode (maximaal vijf maanden) tot aankoop van de kavel, dan tekent u de koopovereenkomst. 
  7. De definitieve koopovereenkomst passeert bij de notaris op hetzelfde moment als de hypotheek. Dit gebeurt uiterlijk 6 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst of zoveel eerder u dat wenst, onder voorwaarde dat de grond bouwrijp is.

Meer weten over de Molenwijk?
Ga dan naar www.raalte.nl/woningbouw-Heino.

Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
t 0572 – 347799
e info@raalte.nl
i www.raalte.nl 

Door Redactie