Ons brein is een wonderlijk fenomeen. We leren door te herhalen en door te repeteren leggen we paadjes aan die we steeds weer gebruiken. Eenmaal geleerd, zijn onze hersens gemakzuchtig. Ze bewandelen de paadjes die ze kennen. Niet voor niets zeggen ze: jong geleerd, oud gedaan. Maar om jong te leren, moeten de paadjes aangelegd worden. Dat begint klein, met een geitenpaadje dat na veel gebruik uitgroeit tot een snelweg. Om dat te bereiken moet ons brein echter wel “aan” gezet worden: op leren worden gezet. En dat gaat niet altijd vanzelf. OBALO, specialist in leren, helpt om het brein van kinderen in de aan-stand te zetten.

Maatschappelijke druk
We leven in een zeer competitieve wereld, waarin iedereen zijn economische plekje moet veroveren. De hoeveelheid werk voor ongeschoolden neemt sterk af en de technologische vooruitgang vraagt om steeds beter geschoolde werknemers. Tegelijkertijd neemt de wens van ouders toe om hun  kind zo hoog mogelijk door te laten stromen naar het Voortgezet Onderwijs en ook willen ouders vanzelfsprekend dat hun kind de gekozen studie zo goed mogelijk afrondt.

Maatwerk of extra zetje
Omstandigheden die maken dat er een groeiende behoefte aan ondersteunend onderwijs is. OBALO voorziet daar in met professionele begeleiding. Individueel maatwerk dat kan bestaan uit onderzoek, begeleiding, bijles en studeren onder toezicht. Door het afstoten van de vergoede dyslexiezorg kunnen Agnes Eisses en Elvira Pont, leerspecialisten van OBALO, zich dit jaar voor 100% hierop toeleggen.

En nieuw dit schooljaar is de laagdrempelige bijles van Marit Rouwenhorst, die kinderen een extra zetje kan geven.

Iedere vorm van begeleiding is erop gericht het brein “aan” te zetten. Bijvoorbeeld door een kind handige strategieën te leren of aan te moedigen. En soms ook door het lijf even gericht te laten bewegen.

Het doel is dat elke scholier dat na een poosje zelf kan, want daar hebben ze het meeste aan. Bij de één gaat dat snel en bij de ander kost het wat meer tijd en moeite. Maar samen wordt gezocht naar wat voor hem of haar het beste werkt.

En is dat brein eenmaal in beweging gezet, dan merkt een scholier al snel dat hij/zij een stuk gemakkelijker en dus plezieriger kan leren. Met als resultaat: betere cijfers, meer zelfvertrouwen en een fijnere sfeer in huis.

Jungle Memory
Werkgeheugen blijkt een van de belangrijkste factoren in het leerproces te zijn die de leerprestaties beïnvloeden. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Dit is te trainen.

Een van de manieren die OBALO gebruikt om het brein weer aan te zetten is Jungle Memory. Dit is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Jungle Memory heeft een computerprogramma waarbij kinderen gedurende een aantal weken in en buiten de les hun werkgeheugen trainen.

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen positieve gevolgen heeft voor het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Een begrip
OBALO is gedurende het 18-jarige bestaan een begrip geworden in Raalte. De afgelopen jaren werden honderden kinderen, zowel van de basisschool als het van het VMBO, HAVO, Atheneum, MBO en HBO succesvol begeleid. Dat doen zij in het studiecentrum aan de Drostenkamp en op de scholen. De persoonlijke aandacht, de professionele moderne manier van begeleiden, het gratis studeerkamergebruik en de sfeer staan hier garant voor.

OBALO is bereikbaar via 0572-850400 of via info@obalo.nl

OBALO
Drostenkamp 1a
8101 BX  Raalte
0572-850400
info@obalo.nl
www.obalo.nl

Door Redactie