De Sallandse Heuvelrug vormt het grootste aaneengesloten heidegebied van West-Europa, en op dit moment staat de heide in volle bloei. Dwars Door Salland geeft een tip: “Geniet ervan!” De stichting biedt op haar website diverse routes aan die dwars door dit prachtige heidelandschap lopen.

De heide ontstond ongeveer 1500 jaar geleden, aan de andere kant van onze jaartelling. Bossen werden gekapt voor landbouwgrond en wanneer de bodem uitgeput raakte, werd elders weer bos omgezet in landbouwgrond. Op de lege velden zorgden schapen en ander vee ervoor dat de bossen niet terugkwamen, wat leidde tot de vorming van heide. Deze heide trok op haar beurt bijen aan, die waardevolle honing produceerden.

Toen boeren begonnen met het laten grazen van vee in weilanden en rondtrekkende schaapskuddes minder gebruikelijk werden, verdween de heide op veel plaatsen opnieuw. Zaden van heideplanten kunnen honderden jaren onder de grond overleven. Hierdoor kan het voorkomen dat op locaties waar nu stukken land worden afgegraven voor waterbekkens, er plotseling weer heide begint te groeien.

Heide is een cultuurlandschap dat actief onderhoud nodig heeft om te blijven bestaan. Anders neigt het weer naar bosvorming. Vanwege de unieke natuur die op de heide is ontstaan, wordt deze in stand gehouden. De aanwezigheid van de korhoen fungeert als een indicator voor de gezondheid van deze natuur. Als de korhoen populatie gedijt, gaat het ook goed met de heide.

Met deze kennis kun je wellicht nog meer genieten van de heerlijke heidewandelingen die Dwars Door Salland aanbiedt. De wandelingen zijn te vinden op deze website.

Foto (C): Natuurmuseum Holterberg

Door Redactie