Sallanders in Salland, dat werkt gegarandeerd!

Een tevredenheidsonderzoek toonde aan dat er binnen Nijhof Installatietechniek behoefte bestond aan een fulltime manager voor het bedrijfsbureau. Een nieuwe functie, want tot dan toe deed een andere manager het bedrijfsbureau er altijd bij. “Henk Veldhuizen van Veldhuizen HR Consultancy vertelde ons over zijn samenwerking met Uitzendbureau Salland”, zegt Angelique Nijhof. “Zij vormen samen Salland Recruitment en brachten ons de manager, waarmee wij echt een slag denken te slaan in onze professionele groei.” 

Die manager is René Ruiter, afkomstig van een groot adviesbureau waar hij zichzelf niet tot aan zijn pensioen zag werken. “Op zoek naar een nieuwe uitdaging speurde ik regelmatig het internet af”, vertelt René. “Ik stuitte op deze vacature, waarvan de sluitingstermijn helaas al verstreken was. Maar de functie en het bedrijf spraken mij zo enorm aan, dat ik wel moest bellen. Gelukkig bleek de vacature nog niet vervuld en dus stuurde ik nog diezelfde avond mijn sollicitatiebrief. Een eerste gesprek met één van de recruiters uit het regionale netwerk van Salland Recruitment volgde en dat voelde direct goed. Dezelfde ervaring had ik bij mijn eerste kennis-making met Nijhof. Wat mij heel erg aansprak, is het ondernemerschap van Nijhof, dat zich uit in een volledig ingericht Duurzaamheid Inspiratie Centrum en de Salland Tech Academy. Dit getuigt van lef, wat je bij geen enkele andere installateur vindt. Dit te-zamen met de laagdrempeligheid en toenadering van zowel Salland als Nijhof heb ik als zeer prettig ervaren. Beide partijen spreken duidelijk dezelfde taal.”

Sallandse mentaliteit
Het spreken van dezelfde taal loopt als een rode draad door de werkwijze van Salland Recruitment. “Dat begint al bij het opstellen van een aansprekende vacaturetekst”, stelt André Duteweert van Uitzendbureau Salland. “In dat proces willen wij een bedrijf echt doorleven om daar vervolgens de tekst op te schrijven: dit zijn wij, ben jij net zo? Het maakt de kans op een mismatch zeer klein.” Ook in het geval van Nijhof bracht Salland Recruitment de vacature niet alleen online, maar ook in het zorgvuldig opgebouwde netwerk van kleinere recruitmentbureaus en andere kwalitatieve partijen die passen in het Sallandse. Naast een overeenkomstige mentaliteit garandeert de bewuste focus op Salland ook inzicht in alle mooie functies die deze prachtige regio te bieden heeft.

Hoge kwaliteit
Waar recruitment vaak wordt gezien als het agressief bellen van potentiële kandidaten voor meerdere vacatures, kiest Salland Recruitment met slechts een paar vacatures voor hoge kwaliteit op kleine schaal. “De goede mensen hebben een baan en staan niet per definitie open voor een sollicitatie”, gaat André verder. “In die vijver moeten wij de interesse wekken door gericht ons netwerk aan te spreken en de vacature optimaal zichtbaar te maken. Dat vergt wat geduld, maar levert net als bij Nijhof een meer dan gemotiveerde kandidaat op.” Gedreven blijkt René zeker. “Het is nu aan mij om te laten zien wat ik kan, want de Sallandse mentaliteit is ook: niet zeggen, maar tonen wat je kunt.” Nijhof Installatietechniek hoopt met deze manager de kwaliteit van hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. “Het komende jaar staan wij voor professionele groei, wat wij mede dankzij deze succesvolle samenwerking met Salland Recruitment vol vertrouwen tegemoet zien.”

 


Salland Groep, totaalaanbieder van personeelsdiensten
Uitzendbureau Salland is het belangrijkste onderdeel van Salland Groep, met als missie mensen op weg helpen naar werk. Salland Groep biedt naast uitzendwerk ook personeel- & organisatieadvies, opleidingen en recruitment. “Net als Salland Recruitment gaan ook wij voor kwaliteit”, zegt Angelique Nijhof. “Vaak staan kosten het aantrekken van vijftigplussers in de weg, maar voor ons was het geen issue. De waardevolle ervaring van iemand die in alle opzichten bij ons Sallandse bedrijf past, woog vele malen zwaarder.”

 

Salland Groep – Uitzendbureau Salland
Kaagstraat 10C
8102 GZ Raalte
0572 – 354050
info@uitzendbureausalland.nl 
www.uitzendbureausalland.nl

Door Redactie