De provincie Overijssel, Regio Zwolle en Twente Board zijn teleurgesteld over het besluit van het Rijk om niet te investeren in nieuwe wegenprojecten, ondanks eerdere afspraken die hierover zijn gemaakt.

De aanpak van de N35 Wijthmen-Nijverdal gaat wat de minister Harbers (I&W) betreft ‘on hold’ en de eerder toegezegde financiering is niet langer beschikbaar. De minister liet weten de aanpak van nieuwe wegenprojecten te willen pauzeren en te focussen op onderhoud van infrastructuur, zoals wegen, bruggen en sluizen. Volgens de regio zijn beide noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Zeker met de grote woningbouwopgave in Overijssel.

Gedeputeerde Bert Boerman heeft begrip voor de gevolgen van stikstof, prijsstijgingen en capaciteitstekort. ‘Maar’, zo bepleit hij, ‘het kan toch niet zo zijn dat eerder gemaakte afspraken zonder toekomstperspectief on hold worden gezet. De N35 bijvoorbeeld: een belangrijke verkeersader tussen de twee economische topregio’s Zwolle en Twente. Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op deze weg staat al jarenlang hoog op de agenda. Niet alleen in Overijssel, ook is er een bijna Kamerbrede steun voor een snelle aanpak van deze weg. Met een flinke cofinanciering van de provincie Overijssel van 100 miljoen euro zijn er ruim twee jaar geleden afspraken gemaakt over de aanpak van de N35. Dat de minister gedane toezeggingen nu terugdraait is voor de provincie Overijssel onbegrijpelijk’.

Hij krijgt bijval vanuit de twee regio’s. ‘Dat de minister heeft besloten de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal on hold te zetten is voor het bedrijfsleven en inwoners, in het bijzonder de inwoners van Mariënheem, wederom een bittere pil. Zij zullen nu nog langer moeten wachten op een rondweg om Mariënheem en verbetering van de leefbaarheid’, aldus wethouder Ben Nijboer van Raalte.

Ook verbetering A1/A35 uitgesteld voor onbepaalde tijd

In Overijssel is ook de verbetering van het knooppunt A1/A35 in de pauzestand gezet. Ook daar is lang gelobbyd om de benodigde aanpassingen te gaan doen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Deze worden nu voor onbepaalde tijd uitgesteld en het geld overgeheveld naar beheer en onderhoudsprojecten.

Aanpak verkeersveiligheid N36 en N50 gaat door

Projecten in het kader van verkeersveiligheid of projecten die al in de realisatiefase zitten gaan wel door. Dit betekent dat de verbredingen op de N50 (Kampen-Zuid – Kampen) en de N35 Wierden-Nijverdal doorgaan, net als de planstudie N35 knooppunt Raalte. Ook de planvoorbereiding van de fysieke rijbaanscheiding op de N50 Kampen-Ramspol en de N36 gaat door, ondanks dat het budget niet toereikend is. Op de N36 wordt ook gekeken naar vijf nieuwe ongelijkvloerse maatregelen bij de aansluitingen met de N48, N34 en Beerzerweg en de oversteken van de Landsweg en Tachtig Bunderweg in de gemeente Hardenberg.

De financiering hiervan is echter nog niet geregeld. De start van de uitvoering van de maatregelen laat nog even op zich wachten en wordt verwacht in 2028. Daarom heeft de regio aangedrongen op een snelle invoering van korte termijnmaatregelen, zoals gedragscampagnes en een filewaarschuwingssysteem.

Bron: provincie Overijssel

Door Redactie